لیست مطالب انستيتو كشتي ايران
کارگاه تکمیلی فنی دوره مربیگری کشتی فرنگی برگزار می شود
برگزاری آزمون برای متقاضیان مربیگری 18 استان کشور
  • ۱۱:۵۲ ۱۳۹۷/۲/۱۸
  • کارگاه تکمیلی فنی دوره مربیگری کشتی آزاد برگزار می شود
    برگزاری آزمون برای متقاضیان مربیگری 24 استان کشور
    اسامی نفرات واجد شرایط اعلام شد
  • ۱۰:۳۲ ۱۳۹۷/۲/۱۸