TopNews

پس از حضور در رقابت های جام پلیکونه

نمایندگان ایران مهمان سفیر ایران در ایتالیا بودند

۲۲:۱۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
پس از حضور در رقابت های جام پلیکونه

نمایندگان ایران مهمان سفیر ایران در ایتالیا بودند


۲۲:۱۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
علی بازیار:

برگزاری رقابت های آلیش مردان قهرمانی کشور انگیزه را به ورزشکاران این رشته بازگرداند


۲۲:۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
علی اکبر جیرسرایی:

با حمایت فدراسیون، مسابقات پیشکسوتان برگزار می شود
در رقابت های جهانی شرکت خواهیم کرد


۲۱:۴۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
new1 پس از حضور در رقابت های جام پلیکونه

نمایندگان ایران مهمان سفیر ایران در ایتالیا بودند

۲۲:۱۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

new1 علی بازیار:

برگزاری رقابت های آلیش مردان قهرمانی کشور انگیزه را به ورزشکاران این رشته بازگرداند

۲۲:۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

new1 علی اکبر جیرسرایی:

با حمایت فدراسیون، مسابقات پیشکسوتان برگزار می شود
در رقابت های جهانی شرکت خواهیم کرد

۲۱:۴۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

new1 پایان کار نمایندگان کشورمان در مسابقات بین المللی جام پلیکونه ایتالیا

کریمی صاحب مدال نقره شد
احسان پور از دور رقابت ها کنار رفت

۱۶:۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

new1 مسابقات کشتی آزاد رقابت های بین المللی کشتی جام پلیکونه- ایتالیا

بهنام احسان پور مقابل حریف هندی مغلوب شد

۱۴:۱۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

new1 صبح امروز با حضور مسئولان بخش های مختلف

جلسه شورای مدیران فدراسیون کشتی برگزار شد
دبیر: اقدامات فدراسیون باید براساس سند راهبردی باشد

۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

new1 عیادت مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس از علیرضا دبیر

حاج حبیب کاشانی در فدراسیون کشتی حضور یافت

۱۲:۵۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

new1 مسابقات کشتی آزاد رقابت های بین المللی کشتی جام پلیکونه- ایتالیا

بهنام احسان پور صبح امروز وزن کشی کرد

۱۰:۴۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷