TopNews

کلیپی از اردوی بسترسازی تیم ملی کشتی آزاد نونهالان (فیلم)

خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده
دوشنبه 26 مهرماه

۱۹:۲۲ ۱۴۰۰/۷/۲۶
کلیپی از اردوی بسترسازی تیم ملی کشتی آزاد نونهالان (فیلم)

خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده
دوشنبه 26 مهرماه


۱۹:۲۲ ۱۴۰۰/۷/۲۶
اردوی بسترسازی تیم ملی کشتی آزاد نونهالان

برنامه متنوع در دستور کار آینده سازان کشتی ایران


۱۷:۴۲ ۱۴۰۰/۷/۲۶
حضور حسن یزدانی و امیرحسین زارع در اردوی آزادکاران نونهالان

یزدانی: امیدوارم که شما را در رقابت های جهانی و المپیک ببینم


۱۳:۴۱ ۱۴۰۰/۷/۲۶
new1 کلیپی از اردوی بسترسازی تیم ملی کشتی آزاد نونهالان (فیلم)

خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده
دوشنبه 26 مهرماه

۱۹:۲۲ ۱۴۰۰/۷/۲۶

new1 در دیدار امیر سرتیپ اسماعیلی با قهرمان سنگین وزن کشتی آزاد جهان عنوان شد؛

در تمام میادین دعای مقام معظم رهبری و ملت بزرگ ایران پشت سر شماست

۱۹:۱۹ ۱۴۰۰/۷/۲۶

new1 اردوی بسترسازی تیم ملی کشتی آزاد نونهالان

برنامه متنوع در دستور کار آینده سازان کشتی ایران

۱۷:۴۲ ۱۴۰۰/۷/۲۶

new1 حضور حسن یزدانی و امیرحسین زارع در اردوی آزادکاران نونهالان

یزدانی: امیدوارم که شما را در رقابت های جهانی و المپیک ببینم

۱۳:۴۱ ۱۴۰۰/۷/۲۶

new1 حضور علیرضا دبیر در اردوی بسترسازی تیم ملی کشتی آزاد نونهالان (همراه با فیلم)

تمرین با آینده سازان کشتی آزاد ایران

۱۲:۵۵ ۱۴۰۰/۷/۲۶

new1 حضور رئیس فدراسیون کشتی در اردوی بسترسازی تیم ملی کشتی آزاد نونهالان (گزارش تصویری)

خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده
دوشنبه 26 مهرماه

۱۲:۳۷ ۱۴۰۰/۷/۲۶

new1 با حضور عضو هیئت رئیسه فدراسیون و مدیرعامل هواپیمایی زاگرس (همراه با گزارش تصویری)

از مدال آوران رقابت های جهانی تجلیل بعمل آمد

۱۲:۲۹ ۱۴۰۰/۷/۲۶

new1 علیرضا دبیر در جمع آینده سازان کشتی آزاد ایران:

احترام به پدر و مادر و مربیان سرلوحه کارتان باشد
از حواشی دوری کنید و فقط به فکر مدال طلای المپیک باشید
امیدوارم سال های آینده شاهد تصاویر شما هم روی دیوارهای خانه کشتی باشیم

۱۱:۲۲ ۱۴۰۰/۷/۲۶