لیست مطالب انستيتو كشتي ايران
عدم برگزاری رقابت های انتخابی باعث بی انگیزگی در کشتی گیران می شد
استقبال از مسابقات نوجوانان فوق العاده بود
 • ۹:۳۹ ۱۴۰۰/۱/۱۷
 • کلاس استاژ و کنترل مربیان کردستان با کیفیت خوبی برگزار شد
  مربیان کشتی کشور خود را از نظر فنی و جسمانی آماده کنند
 • ۹:۴۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
 • پس از کلاس کنترل مربیگری در لرستان حدود 100 مربی غیر فعال شدند
  حدود 30 مربی به جمع مربیان فعال بازگشتند
 • ۹:۵۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
 • برگزاری 2 کارگاه آموزشی شروع کار بود
  باید زمان بیشتری را برای آموزش مربیان بگذاریم
 • ۷:۵۰ ۱۳۹۹/۱۲/۳