لیست مطالب کمیته داوران
از کمیسیون داوران کشتی حمایت خواهیم کرد
 • ۱۲:۴۹ ۱۳۹۹/۷/۱۹
 • به دنبال یک تحول بزرگ در داوری کشور هستم
  داوری ایران در دنیا باید بهتر شناخته شود
 • ۱۱:۵۲ ۱۳۹۹/۷/۶
 • فرصت خوبی نصیب ما شد تا برنامه های خود را به سرانجام برسانیم
  به دلیل اتمام مأموریت مجبور قطع همکاری شدم
  بعنوان مشاور در کنار آقای دبیر خواهم ماند
 • ۱۱:۲۰ ۱۳۹۹/۶/۳۰