پس از شش ماه وقفه؛

اردوی تیم کشتی آزاد ژاپن از سر گرفته شد


۱۱:۴۱ ۱۳۹۹/۷/۲۹
رئیس فدراسیون در اردوی تیم ملی آلیش بانوان حضور یافت

دبیر: به صورت کامل از شما حمایت می کنیم


۹:۱۳ ۱۳۹۹/۷/۲۹
new1 تمرین تیم ملی آلیش بانوان (گزارش تصویری)

سالن توفیق جهان بخت

۸:۸ ۱۳۹۹/۷/۳۰

new1 پس از شش ماه وقفه؛

اردوی تیم کشتی آزاد ژاپن از سر گرفته شد

۱۱:۴۱ ۱۳۹۹/۷/۲۹

new1 رئیس فدراسیون در اردوی تیم ملی آلیش بانوان حضور یافت

دبیر: به صورت کامل از شما حمایت می کنیم

۹:۱۳ ۱۳۹۹/۷/۲۹

new1 حسین نوری:

شرایطم روز به روز بهتر می شود
امکانات خوبی در اختیار داریم

۸:۴۷ ۱۳۹۹/۷/۲۹