• رقابت های جهانی کشتی و گزینشی المپیک- قزاقستان

   فرنگی کاران روزهای آخر تمرینات خود را پشت سر می گذارند
   23 تا 26 شهریورماه زمان برگزاری مسابقات

   • ۱۰:۱۸ ۱۳۹۸/۶/۱۶
   مرحله آخر تمرینات تیم ملی کشتی فرنگی برای  حضور در رقابت های جهانی قزاقستان در خانه کشتی عبداله موحد در حال برگزاری است.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، این مرحله از تمرینات از روز 9 شهریورماه آغاز شده است و ملی پوشان اعزامی به رقابت های جهانی و گزینشی المپیک در قزاقستان، آخرین روزهای اردوی خود را برای حضور در این مسابقات پشت سر می گذارند.
   اردوی فرنگی کاران بزرگسالان روز 21 شهریورماه زمان اعزام به رقابت های جهانی پایان خواهد یافت و در چند روز باقی مانده این اردو ملی پوشان آخرین مراحل آماده سازی خود را زیر نظر محمد بنا سرمربی و دستیارانش پشت سر خواهند گذاشت.
   پویا ناصرپور در وزن 55 کیلوگرم، علیرضا نجاتی در وزن 60 کیلوگرم، میثم دلخانی در وزن 63 کیلوگرم، حامد تاب در وزن 67 کیلوگرم، امین کاویانی نژاد در وزن 72 کیلوگرم، محمدعلی گرایی در وزن 77 کیلوگرم، سعید عبدولی در وزن 82 کیلوگرم، رامین طاهری در وزن 87 کیلوگرم، محمدهادی ساروی 97 کیلوگرم و امیر قاسمی منجزی در وزن 130 کیلوگرم 10 ملی پوش کشورمان هستند که مسابقات خود را طی روزهای 23 تا 26 شهریورماه در رقابت های جهانی کشتی فرنگی در شهر نورسلطان قزاقستان برگزار خواهند کرد.

   برنامه مسابقات فرنگی کشورمان در رقابت های جهانی قزاقستان به شرح زیر است:
   شنبه و یکشنبه 23 و 24 شهریورماه: مسابقات اوزان 55، 63، 72 و 82 کیلوگرم
   یکشنبه و دوشنبه 24 و 25 شهریورماه: مسابقات اوزان 67، 87 و 97 کیلوگرم
   دوشنبه و سه شنبه 25 و 26 شهریورماه: مسابقات اوزان  60، 77 و 130 کیلوگرم

   قرعه کشی مسابقات هر وزن روز قبل از برگزاری انجام و کشتی گیران در روز نخست تا فینال رقابت های خود را برگزار می کنند و در روز دوم رقابت های شانس مجدد، رده بندی و فینال برگزار می شود.
   این مسابقات از ساعت 11 تا 16 و 18 تا 21 برگزار می شود و ساعت 11 به وقت قزاقستان ساعت 9:30 به وقت ایران است.


اتوماسیون اداری ژوبین