• برنامه کامل رقابت های کشتی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک – قزاقستان

   مسابقات روزهای 23 تا 31 شهریورماه در شهر نورسلطان برگزار می شود

   • ۹:۹ ۱۳۹۸/۶/۲
   برنامه کامل رقابت های کشتی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک در قزاقستان اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های جهانی کشتی و گزینشی المپیک روزهای 23 تا 31 شهریورماه در شهر نورسلطان کشور قزاقستان برگزار می شود و 108 کشتی گیر (آزاد، فرنگی و زنان) در 6 وزن المپیکی، سهمیه حضور در المپیک 2020 توکیو را بدست می آورند.

   برنامه کامل این مسابقات به شرح زیر است:


   برنامه

   پنج شنبه

    21 شهریور 1398

    

   ورود تیم ها

   جمعه

    22 شهریور 1398

   13:00-09:00

   کلینیک داوری

   15:30-15:00

   کنفرانس فنی – همه تیم ها

   16:00

   قرعه کشی فرنگی اوزان : 55 ، 63 ، 72 و 82 کیلوگرم

   شنبه

    23 شهریور 1398

   09:00-08:30

   اولین معاینات پزشکی و وزن کشی فرنگی اوزان : 55 ، 63 ، 72 و 82 کیلوگرم

   16:00-11:00

   دورمقدماتی فرنگی اوزان : 55 ، 63 ، 72 و 82 کیلوگرم

   16:30-16:00

   قرعه کشی فرنگی اوزان 67 ، 87 و 97 کیلوگرم

   19:30-18:00

   نیمه نهایی فرنگی اوزان : 55 ، 63 ، 72 و 82 کیلوگرم

   یکشنبه

    24 شهریور 1398

   08:45-08:30

   دومین وزن کشی فرنگی اوزان : 55 ، 63 ، 72 و 82 کیلوگرم

   09:15-08:45

   اولین معاینات پزشکی و وزن کشی فرنگی اوزان : 67 ، 87 و 97 کیلوگرم

   16:00-11:00

   دور مقدماتی فرنگی اوزان : 67 ، 87 و 97 کیلوگرم

   16:00-11:00

   شانس مجدد فرنگی اوزان : 55 ، 63 ، 72 و 82 کیلوگرم

   16:30-16:00

   قرعه کشی فرنگی اوزان 60 ، 77 و 130 کیلوگرم

   17:30-16:45

   مراسم افتتاحیه

   18:45-18:00

   نیمه نهایی فرنگی اوزان : 67 ، 87 و 97 کیلوگرم

   22:00-19:00

   فینال فرنگی اوزان 55 ، 63 ، 72 و 82 کیلوگرم و مراسم اهدای مدال

   دوشنبه

    25 شهریور 1398

   08:45-08:30

   دومین وزن کشی فرنگی اوزان : 67 ، 87 و 97 کیلوگرم

   09:15-08:45

   اولین معاینات پزشکی و وزن کشی فرنگی اوزان : 60 ، 77 و 130 کیلوگرم

   16:00-11:00

   دور مقدماتی فرنگی اوزان : 60 ، 77 و 130 کیلوگرم

   16:00-11:00

   شانس مجدد فرنگی اوزان : 67 ، 87 و 97 کیلوگرم

   16:30-16:00

   قرعه کشی زنان اوزان : 50 ، 53 ، 55 و 72 کیلوگرم

   17:45-17:00

   نیمه نهایی فرنگی اوزان 60 ، 77 و 130 کیلوگرم

   20:30-18:00

   فینال فرنگی اوزان 67 ، 87 و 97 کیلوگرم و مراسم اهدای مدال

   سه شنبه

    26 شهریور 1398

   08:45-08:30

   دومین وزن کشی فرنگی اوزان 60 ، 77 و 130 کیلوگرم

   09:15-08:45

   اولین معاینات پزشکی و وزن کشی زنان اوزان : 50 ، 53 ، 55 و 72 کیلوگرم

   15:00-11:00

   دور مقدماتی زنان اوزان : 50 ، 53 ، 55 و 72 کیلوگرم

   15:00-11:00

   شانس مجدد فرنگی اوزان 60 ، 77 و 130 کیلوگرم

   15:30-15:00

   قرعه کشی زنان اوزان 57 ، 59 ، 65 و 76 کیلوگرم

   17:45-16:45

   نیمه نهایی زنان اوزان : 50 ، 53 ، 55 و 72 کیلوگرم

   20:30-18:00

   فینال فرنگی اوزان 60 ، 77 و 130 کیلوگرم – اهدای مدال

   چهارشنبه

    27 شهریور 1398

   08:45-08:00

   وزن کشی دوم کشتی زنان اوزان 50 ، 53 ، 55 و 72 کیلوگرم

   09:15-09:45

   معاینات پزشکی و وزن کشی اول کشتی زنان اوزان 57 ، 59 ، 65 و 76 کیلوگرم

   15:00-11:00

   دور مقدماتی کشتی زنان اوزان 57 ، 59 ، 65 و 76 کیلوگرم

   15:00-11:00

   شانس مجدد کشتی زنان اوزان 50 ، 53 ، 55 و 72 کیلوگرم

   15:30-15:00

   قرعه کشی کشتی زنان اوزان 62-68 کیلوگرم

   قرعه کشی کشتی آزاد اوزان 57-65 کیلوگرم

   17:45-16:45

   نیمه نهایی کشتی زنان اوزان 57 ، 59 ، 65 و 76 کیلوگرم

   21:00-16:00

   فینال کشتی زنان و مراسم اهدای مدال اوزان 50 ، 53 ، 55 و 72 کیلوگرم

   پنجشنبه

   28 شهریور 1398

   08:45-08:30

   وزن کشی دوم کشتی زنان اوزان 57 ، 59 ، 65 و 76 کیلوگرم

   09:15-08:45

   معاینات پزشکی و وزن کشی دوم کشتی زنان اوزان 62-68 کیلوگرم

   معاینات پزشکی و وزن کشی آزاد اوزان 57-65 کیلوگرم

   16:00-11:00

   دور مقدماتی کشتی زنان اوزان 62-68 کیلوگرم

   دور مقدماتی کشتی آزاد اوزان 57-65 کیلوگرم

   16:00-11:00

   شانس مجدد کشتی زنان اوزان 57 ، 59 ، 65 و 76 کیلوگرم

   16:30-16:00

   قرعه کشی کشتی آزاد اوزان 70-74-92-125 کیلوگرم

   17:45-16:45

   نیمه نهایی کشتی زنان اوزان 62-68 کیلوگرم

   نیمه نهایی کشتی آزاد اوزان 57-65 کیلوگرم

   21:00-18:00

   فینال کشتی زنان اوزان 57 ، 59 ، 65 و 76 کیلوگرم – اهدای مدال

   جمعه

   29 شهریور 1398

   08:45-08:30

   وزن کشی دوم کشتی زنان اوزان 62-68 کیلوگرم

   وزن کشی دوم کشتی آزاد اوزان 57-65 کیلوگرم

   09:15-08:45

   معاینات پزشکی و وزن کشی اول کشتی آزاد اوزان 70-74-92-125 کیلوگرم

   16:00-11:00

   دور مقدماتی کشتی آزاد اوزان 70-74-92-125 کیلوگرم

   16:00-11:00

   شانس مجدد کشتی زنان اوزان 62-68 کیلوگرم

   شانس مجدد کشتی آزاد اوزان 57-65 کیلوگرم

   16:30-16:00

   قرعه کشی کشتی آزاد اوزان 61-79-86-97 کیلوگرم

   17:45-16:45

   نیمه نهایی کشتی آزاد اوزان 70-74-92-125 کیلوگرم

   21:00-18:00

   فینال کشتی زنان اوزان 62-68 کیلوگرم – اهدای مدال

   فینال کشتی آزاد اوزان 57-65 کیلوگرم- اهدای مدال

   شنبه

   30شهریور 1398

   08:45-08:30

   وزن کشی دوم کشتی آزاد اوزان 70-74-92-125 کیلوگرم

   09:15-08:45

   معاینات پزشکی و وزن کشی اول کشتی آزاد اوزان 61-79-86-97 کیلوگرم

   16:00-11:00

   دور مقدماتی کشتی آزاد اوزان 61-79-86-97 کیلوگرم

   16:00-11:00

   شانس مجدد کشتی آزاد اوزان 70-74-92-125 کیلوگرم

   17:45-16:45

   نیمه نهایی کشتی آزاد 61-79-86-97 کیلوگرم

   21:00-18:00

   فینال کشتی آزاد اوزان 70-74-92-125 کیلوگرم – اهدای مدال

   یکشنبه

   31 شهریور 1398

   08:45-08:30

   وزن کشی دوم کشتی آزاد اوزان 61-79-86-97 کیلوگرم

   17:30-15:30

   شانس مجدد کشتی آزاد اوزان 61-79-86-97 کیلوگرم

   21:00-18:00

   فینال کشتی آزاد اوزان 61-79-86-97 کیلوگرم – اهدای مدال

   دوشنبه

   1 مهر 1398

    

   بازگشت تیم ها   اختلاف ساعت ایران با قزاقستان یک ساعت و نیم است به طوری که ساعت 11 به وقت قزاقستان ساعت 9:30 به وقت ایران است.اتوماسیون اداری ژوبین