• صبح امروز و با حضور در فدراسیون کشتی

   مسئولان ورزش بسیج با رئیس فدراسیون دیدار کردند

   • ۱۲:۲ ۱۳۹۸/۵/۲۶
   مسئولان ورزش بسیج، صبح امروز با حضور در فدراسیون کشتی با علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی دیدار کردند.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در این دیدار که سردار آذرنوش رئیس سازمان بسیج ورزشکاران، سردار حکیم جوادی، سردار کاظم یزدانی، سردار میرجلیلی و سرهنگ عابدی از مسئولان ورزش سپاه و بسیج حضور داشتند، در مورد مسائل روز کشتی بحث و تبادل نظر شد.

   در پایان این نشست، مسئولان بسیج ورزش کشور برای رئیس فدراسیون کشتی و کشتی بعنوان ورزش اول و ملی کشور در رویداد های پیش رو آرزوی موفقیت و پیروزی کردند.


اتوماسیون اداری ژوبین