نسخه چاپی

آزمون استاژ داوری درجه ملی کشتی – تبریز

اسامی نفرات قبول شده اعلام شد
 • ۸:۷ ۱۳۹۸/۴/۱۸
 • اسامی نفرات قبول شده در آزمون استاژ داوری درجه ملی کشتی آزاد و فرنگی اعلام شد.

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، آزمون و کلاس داوری درجه ملی (استاژ) کشتی آزاد و فرنگی روزهای 21 تا 24 خردادماه در شهر تبریز برگزار شد.
  اسامی نفرات قبول شده در این آزمون به شرح زیر است:


  ردیف

  نام و نام خانوادگی

  استان

  جمع امتیازات 70

  نتیجه آزمون

  1

  حمید خداوردی

  تهران

  25\63

  قبول

  2

  اسداله درخشانی

  تهران

  75\62

  قبول

  3

  محمدحسن گودرزی

  تهران

  62

  قبول

  4

  علیرضا پابرجا

  البرز

  63

  قبول

  5

  حسین مهدیخانی

  البرز

  25\61

  قبول

  6

  سیدمحمود موسوی

  البرز

  75\62

  قبول

  7

  آرمین خوش لحن

  اردبیل

  25\64

  قبول

  8

  عباس همتی

  اردبیل

  25\63

  قبول

  9

  رحمان آقابابازاده

  آ.غربی

  63

  قبول

  10

  توحید حیدری

  آ.شرقی

  63

  قبول

  11

  فرشید گلستان

  آ.شرقی

  5\61

  قبول

  12

  مرتضی فروغی

  آ.شرقی

  75\62

  قبول

  13

  مهدی بیرامی

  آ.شرقی

  25\62

  قبول

  14

  آرمین مسرت هاجری

  آ.شرقی

  75\62

  قبول

  15

  سیدامیر حسینی

  آ.شرقی

  25\62

  قبول

  16

  عقیل مهدوی

  آ.شرقی

  75\61

  قبول

  17

  محمدرضا نوری

  آ.شرقی

  63

  قبول

  18

  محمدمهدی رفیعی

  آ.شرقی

  25\62

  قبول

  19

  مهدی پنجی

  آ.شرقی

  75\61

  قبول

  20

  مجید قادری

  آ.شرقی

  25\61

  قبول

  21

  ابراهیم حسن زاده

  آ.شرقی

  5\62

  قبول

  22

  علی فرنیا

  آ.شرقی

  63

  قبول

  23

  ابوالفضل باقری

  آ.شرقی

  5\62

  قبول

  24

  محمد ملکی

  آ.شرقی

  5\64

  قبول

  25

  علی غلامی

  آ.شرقی

  25\63

  قبول

  26

  عرفان حسین زاده

  آ.شرقی

  75\61

  قبول

  27

  حسن خوش خلق

  آ.شرقی

  25\63

  قبول

           
  http://iwf.ir/lnks/56560/-.aspx