نسخه چاپی

با هماهنگی دفتر توسعه آموزش های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان

طرح هنجاریابی آمادگی جسمانی عمومی کشتی گیران کشور انجام می شود
  • ۱۱:۳ ۱۳۹۸/۳/۱۳
  • طرح هنجاریابی آمادگی جسمانی عمومی کشتی گیران کشور با هماهنگی دفتر توسعه آموزش های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان و کمیته استعدادیابی فدراسیون کشتی برگزار می شود.

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، این طرح در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان تیم های ملی و استان ها در دستور کار فدراسیون کشتی قرار دارد و برای عملیاتی کردن مرحله اول آن، کلیه هیأت های کشتی استان ها موظفند با هماهنگی مسئولان پایگاه های قهرمانی اداره کل استان و کمیته استعدادیابی هیأت مربوطه، با فراخوان کشتی گیران اول تا سوم استان در سال 1397، در دو رشته کشتی فرنگی و آزاد، جداگانه در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برابر کاربرگ های (فرم) سه گانه ی پیوست (قابل دسترسی در کارتابل اداری) نسبت به ثبت اطلاعات شخصی و برگزاری آزمون های پیکرسنجی و آمادگی جسمانی اقدام نمایند.
    هیأت های کشتی نتایج آزمون های مورد اشاره در جدول های سه گانه ی پیوست، به شکل تایپی و بدون خط خوردگی، تا تاریخ 20 خردادماه برای کمیته استعدادیابی فدراسیون کشتی ارسال کنند.

    جدول سه گانه ی این طرح در زیر به صورت فایل PDF قابل دریافت است.

    http://iwf.ir/lnks/56340/-.aspx