• برترین کشتی گیران ایران

   برترین کشتی گیران ایران در مسابقات المپیک و جهانی

   • ۱۵:۲۶ ۱۳۸۶/۸/۸

    

    برترین کشتی گیران ایران در مسابقات المپیک و جهانی به ترتیب زیر است.

   نحوه امتیاز دهی براساس امتیاز دهی اتحادیه جهانی کشتی (UWW) است که بر طبق آن برترین کشتی گیران قرن جهان را انتخاب کرد .

   نحوه امتیاز دهی:

   مدال طلای المپیک 20 امتیاز

   مدال نقره المپیک 10 امتیاز

   مدال برنز المپیک 5 امتیاز

   مدال طلای جهان 10 امتیاز

   مدال نقره جهان 5 امتیاز

   مدال برنز جهان 2 امتیاز

    

   برترین  کشتی گیران آزادکار ایران در مسابقات المپیک و جهانی:

    

   ردیف

   نام

   امتیاز

   عناوین

   تصویر

   1

   غلامرضا تختی

   70

   یک  طلای المپیک 1956

   دو نقره المپیک 1952، 1960

   دو طلای جهان 1959،‌1961

   دو نقره جهان 1951، 1962

    Active Image

   1

   عبداله موحد

   70

   یک طلای المپیک 1968

   پنج طلای جهان

   1965، 1966، 1967، 1969، 1970

    

   Active Image

   3

   امامعلی حبیبی

   50

   یک طلای المپیک 1956

   سه طلای جهانی

   1959، 1961، 1962

    Active Image

   3

   رسول خادم

   50

   یک طلای المپیک 1996

   یک برنز المپیک 1992

   دو طلای جهان 1994، 1995

   یک نقره جهان 1998

   Active Image

   5 حسن یزدانی 47 طلای المپیک 2016
   طلای جهان 2017
   طلای جهان 2019
   نقره جهان 2015
   برنز جهان 2018

   6

   ابراهیم جوادی

   45

   یک برنز المپیک 1972

   چهار طلای جهان

   1969، 1970، 1971، 1973

    Active Image

   6

   علیرضا دبیر

   45

   یک طلای المپیک 2000

   یک طلای جهان 1998

   سه نقره جهان

   1999، 2001، 2002

    Active Image

   8

   منصور

   مهدی زاده

   32

   سه طلای جهان

   1961، 1962، 1965

   یک برنز جهان 1963

    Active Image

   8

   علیرضا حیدری

   32

   یک برنز المپیک 2004

   یک طلای جهان 1998

   سه نقره جهان

   1999، 2002، 2003

   یک برنز جهان 1997

    Active Image

   10

   محمد ابراهیم سیف پور

   30

   یک برنز المپیک 1960

   دو طلای جهان 1961، 1965

   یک نقره جهان 1963

    Active Image

   10

   منصور برزگر

   30

   یک نقره المپیک 1976

   یک طلای جهان 1973

   دو نقره جهان 1975، 1977

    Active Image

   12

   شمس‌الدین سید عباسی

   25

   یک برنز المپیک 1968

   یک طلای جهان 1970

   دو نقره جهان 1969، 1971

    Active Image

   12 عسکری محمدیان 25

   دو نقره المپیک 1988، 1992

   یک نقره جهان 1989

   Active Image

   14

   عباس جدیدی

   24

   یک نقره المپیک 1996

   یک طلای جهان 1998

   دو برنز جهان 1995، 1999

    Active Image

   14 رضا یزدانی   24

   دو طلای جهان 2011 و 2013

   دو برنز جهان 2006 و 2007


   Active Image

   14
   حسن رحیمی 24

   یک برنزالمپیک 2016

   یک طلای جهان 2013

   یک نقره جهان 2015

   دو برنز جهان 2011 و 2014

   17

   امیررضا خادم

   22

   دو برنز المپیک 1992، 1996

   یک طلای جهان 1991

   یک برنز جهان 1990

    Active Image

   17

   صادق گودرزی

   22

   یک مدال نقره المپیک 2012

   دو مدال نقره جهان 2010- 2011

   یک مدال برنز جهان 2009

   http://www.iawf.ir/mambots/content/multithumb/images/b.640.480.0.0.stories.akhbar.2-7-88.DSC_9476.jpg

   19

   محمدعلی صنعتکاران

   20

   یک برنز المپیک 1964

   یک طلای جهان 1961

   یک نقره جهان 1965

    Active Image

   19

   مهدی تقوی  

   20

   دو طلای جهان 2009 و 2011

   19
   کمیل قاسمی 20
   نقره المپیک 2016 برزیل
   برنز المپیک لندن 2012

   نقره جهان 2014

   22

   مراد محمدی

   19

   یک برنز المپیک 2008

   یک طلای جهان 2006

   یک برنز جهان 2005

   یک برنز جهان 2010


   Active Image

   23

   مجید ترکان

   17

   یک طلای جهان 1990

   یک نقره جهان 1985

   یک برنز جهان 1989

    Active Image

   23

   محمد طلایی

   17

   یک طلای جهان 1997

   یک نقره جهان 1994

   یک برنز جهان 2002

    Active Image

   25

   توفیق جهانبخت

   15

   یک برنز المپیک 1952

   یک طلای جهان 1954

   Active Image

   25

   اکبر فلاح

   15

   یک طلای جهان 1993

   یک نقره جهان 1995

    Active Image

   25

   عباس حاج کناری

   15

   یک طلای جهان 1997

   یک نقره جهان 1998

    Active Image

   28

   غلامرضا محمدی

   14

   دو نقره جهان 1993، 1995

   دو برنز جهان 1994، 1998

    Active Image

   28

   محمد مهدی یعقوبی

   12

   یک نقره المپیک 1956

   یک برنز جهان 1951

    Active Image

   28

   علیرضا رضایی

   12

   یک نقره المپیک 2004

   یک برنز جهان 2003

    Active Image

   31

   ابوطالب طالبی

   11

   یک برنز المپیک 1968

   سه برنز جهان 1966،1967،1969

    Active Image

   32

   عباس زندی

   10

   یک طلای جهان 1954

    Active Image

   32

   محمدعلی خجسته پور

   10

   یک نقره المپیک 1956

    Active Image

   32

   محمود ملاقاسمی

   10

   یک برنز المپیک 1952

   یک نقره جهان 1951

    Active Image

   32

   ناصر گیوه‌چی

   10

   یک نقره المپیک 1952

    Active Image

   32

   نبی سروری

   10

   یک طلای جهان 1957

    Active Image

   32

   محسن فرح‌وشی

   10

   یک طلای جهان 1973

    Active Image

   32

   رضا سوخته سرایی

   10

   دو نقره جهان 1978، 1981

    Active Image

   32

   علیرضا سلیمانی

   10

   یک طلای جهان 1989

    Active Image

   32

   مهدی حاجی زاده

   10

   یک طلای جهان 2002

    Active Image

   32

   مسعود مصطفی‌جوکار

   10

   یک نقره المپیک 2004

    Active Image

   32

   محمد فرهنگ‌دوست

   10

   یک نقره جهان 1970

   یک نقره جهان 1971

    

   43 علیرضا کریمی
   9
   یک نقره جهان 2019
   یک برنز جهان 2015
   یک برنز جهان 2018
   44
   عبداله‌ مجتبوی 7

   یک برنز المپیک 1952

   یک برنز جهان 1951

   Active Image

   44

   محمد‌حسن محبی

   7

   یک نقره جهان 1985

   یک برنز جهان 1990

    Active Image

   45   فردین معصومی 7

     یک نقره جهان 2009

     یک برنز جهان 2006

    Active Image
   45 احسان لشگری 7

   مدال برنز المپیک 2012

   مدال برنز جهان 2013
   45    مسعود اسماعیل پور   7


   مدال نقره جهان 2014

   مدال برنز جهان 2013

   45 سید احمد محمدی 7 مدال نقره جهان 2014

   مدال برنز جهان 2015

   50

   حسین ابراهیمیان (ملاقاسمی)

   5

   یک نقره جهان 1957

    Active Image

   50

   رمضان خدر

   5

   یک نقره جهان 1974

    Active Image

   50

   محمد خادم

   5

   یک نقره جهان 1962

    Active Image

   50

   محمدعلی فرخیان

   5

   یک نقره جهان 1965

    Active Image

   50

   علی اکبر حیدری

   5

   یک برنز المپیک 1964

    Active Image

   50

   محمد‌علی فردین

   5

   یک نقره جهان 1954

    Active Image

   50

   نصراله سلطانی‌نژاد

   5

   یک نقره جهان 1961

    Active Image

   50

   محمد‌حسین محبی

   5

   یک نقره جهان 1978

    Active Image

   50

   امیر توکلیان

   5

   یک نقره جهان 2001

    Active Image

   50

   بابک نورزاد

   5

   یک نقره جهان 2001

    Active Image

   50

   علی اصغر بذری

   5

   یک نقره جهان 2006

    Active Image

   50

   سعید ابراهیمی

   5

   یک نقره جهان 2007

    Active Image

   50 عزت اله اکبری 5 یک نقره جهان 2013

   63

   ابوالفضل انوری

   4

   دو برنز جهان 1966، 1969

   Active Image

   64

   حسین تهامی

   2

   یک برنز جهان 1966

    Active Image

   64

   حمید توکل

   2

   یک برنز جهان 1961

   Active Image

   64

   محمدرضا نوایی

   2

   یک برنز جهان 1973

   Active Image

   64

   محمد بزم‌آور

   2

   یک برنز جهان 1978

    Active Image

   64

   محمد رضایی

   2

   یک برنز جهان 1978

    

   64

   اویس ملاح

   2

   یک برنز جهان 1991

    Active Image

   64

   بهروز یاری

   2

   یک برنز جهان 1994

    Active Image

   64

   مجید خدایی

   2

   یک برنز جهان 2002

    Active Image

   64 محمدحسین محمدیان
   2 یک برنز جهان 2014

    

   64 مصطفی حسین خانی
   2
   یک برنز جهان 2016
   http://iawf.ir/Public/iawf.ir/2/hoseinkhani.JPG
   64 پرویز هادی
   2
   یک برنز  جهان 2018

   64 یونس امامی
   2
   یک برنز جهان 2019

   64
   بهنام احسان پور
   2
   یک برنز  جهان 2019

    

    

    

    برترین کشتی گیران فرنگی  کار ایران در مسابقات المپیک و جهانی:

    

    

   ردیف

   نام

   امتیاز

   عناوین

   تصویر

   1

   حمید سوریان

   80

   شش طلای جهان 2005، 2006، 2007، 2009،  2010 و 2014

   یک طلای المپیک 2012 لندن

   Active Image

   2

   امید نوروزی

   35

   یک طلای جهانی 2011 و یک مدال نقره جهان 2014

   یک طلای المپیک 2012

   3

   قاسم رضایی  

   34

   یک طلای المپیک 2012

   یک برنز المپیک ۲۰۱۶

   یک نقره جهان 2015

   دو برنز جهانی 2007 و 2014

   4 سعید عبدولی 19


   یک طلای جهان 2011
   یک برنز المپیک 2016
   یک برنز جهان 2017
   یک برنز جهان 2019


   5 رحیم علی آبادی
   17    
   یک نقره المپیک 1972

   یک نقره جهان 1969

   یک برنز جهان 1973

   Active Image

   6


   حسن رنگرز

   12

   یک طلای جهان 2001

   یک برنز جهان 2002

   Active Image

   7

   امیر علی اکبری

   12

   یک طلای جهان 2010

   یک برنز جهان 2009

   http://www.iawf.ir/stories/akhbar/5-7-88/01/DSC_0884.jpg 

   8

   فیروز علی‌زاده

   10

   یک طلای جهان 1969

    Active Image

   8 طالب نعمت پور 10 یک طلای جهان 2013

   10

   محمد پذیرایی

   5

   یک برنز المپیک 1960

    Active Image

   10

   محمد بنا

   5

   یک نقره جهان 1983

    Active Image

   10

   رضا سیم‌خواه

   5

   یک نقره جهان 1991

    Active Image

   10

   علی اشکانی

   5

   یک نقره جهان 2005

    Active Image

   14 سامان طهماسبی 4

   دو برنز جهان 2006، 2007

   Active Image

   14

     حبیب‌اله اخلاقی

   4

   دو برنز جهان 2009

   2015   http://www.iawf.ir/stories/akhbar/5-7-88/01/DSC_0860.jpg

   16 محمدعلی گرایی 4 یک برنز جهان 2017
   یک برنز جهان 2019

   17

   علیرضا قلیج‌خانی

   2

   یک برنز جهان 1961

    Active Image

   17

   ایرج خورشید‌فر

   2

   یک برنز جهان 1966

   Active Image

   17

   مراد‌علی شیرانی

   2

   یک برنز جهان 1977

    

   17   فرشاد علیزاده   2 یک برنز جهان 2009
   http://www.iawf.ir/stories/akhbar/6-7-88/f%20(4).jpg
   17 بشیر باباجان زاده 2 یک برنز جهان 2011  
   17  افشین بیابانگرد   2  یک برنز جهان 2014

   17 یوسف قادریان
   2
   یک برنز جهان 2015

   17 حسین نوری
   2
   یک برنز جهان 2017
   17 مهدی علیاری
   2
   یک برنز جهان 2018
   17 علیرضا نجاتی
   2 یک برنز جهان 2019

    


اتوماسیون اداری ژوبین