لیست مطالب اردوها
اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان در محل کمپ تیم های ملی سپهبد حاج قاسم سلیمانی-خانه کشتی شهید ابراهیم هادی- مجموعه ورزشی  آزادی  تهران برگزار خواهد شد.
  • ۱۰:۴۲ ۱۴۰۱/۱/۲۴