نسخه چاپی ارسال به دوستان
    
از سوی فدراسیون کشتی/
اصلاحیه طرح برگزاری رقابت های "تیم به تیم - انفرادی" اعلام شد
آیین نامه ها و دستورالعمل ها بازدید:۳۱۱۲ ۹:۳۴ ۱۳۹۶/۱/۲۳ ادامه
فدراسیون کشتی اصلاحیه طرح برگزاری رقابت های تیم به تیم - انفرادی قهرمانی کشور بر مبنای گروه بندی فنی استان ها اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اصلاحیه طرح برگزاری رقابت های تیم به تیم - انفرادی قهرمانی کشور بر مبنای گروه بندی فنی استان ها بعنوان طرح ملاک عمل در برگزاری رقابت های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی کشور نوجوانان، جوانان و بزرگسالان (گروه های الف، ب و ج) سال جاری، به شرح زیر است:


« طرح برگزاری رقابت های تیم به تیم- انفرادی قهرمانی کشور بر مبنای گروه بندی فنی استان­ها »

 

نظر به ضرورت ایجاد انگیزه مضاعف (با هدف جذب و افزایش علاقه مندان ورزش کشتی در کشور، و نیز افزایش جذابیت برگزاری رقابت های قهرمانی کشور) در میان کشتی گیران، مربیان و مدیریت سازمان کشتی به ویژه در استان هایی که در چند دهـه گذشته از موقعیت فنی پایین تری در کشتی کشور برخوردار بوده اند، بدینوسیله "طـرح برگـزاری رقابت­های تیم به تیم- انفرادی کشتی کشور بر مبنای گروه بندی فنی استان های ذیربط" با لحاظ سیاست های ذیل ارائه می شود:

 

1.                کلیه هیات کشتی استان­های سراسر کشور بر مبنای جایگاه تیمی آن استان در آخرین رده بندی رقابت های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی کشور، در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان، به سه گروهالف، ب و ج تقسیم بندی میشوند. دو تیم برتر گروه های دوم و سوم در هر دوره، برای رقابت‌های سال آتی، به گروه بالاتر انتقال خواهند یافت. همچنین دو تیم انتهای گروه های اول و دوم نیز، در رقابت­های سال آینده، به گروه های پایین تر انتقال می یابند.

تبصره: با توجه به نوپایی برگزاری رقابت­های قهرمانی کشور در رشته­های کشتی های سنتی زیر نظر فدراسیون کشتی، رقابت های مذکور تا اطلاع ثانوی بصورت انفرادی برگزار خواهد شد.

 

2.                کلیه رقابت­های قهرمانی کشور در هر گروه بصورت تیم به تیم برگزار خواهد شد. شیوه برگزاری مسابقات مذکور بصورت دوره­ای بوده، و نحوه چیدمان تیم­های حاضر، در هریک از گروه­ها و دسته بندی­های ذیربط، بر مبنای آخرین جایگاه تیمی خود به دو شاخه زوج و فرد در گروه فنی الف و ب تقسیم خواهند شد.

تبصره: با توجه به برگزاری رقابت‌های گروه ج در هر رده‌ی سنی با حضور 12 تیم، تیم‌های حاضر در گروه مذکور بر مبنای آخرین جایگاه تیمی خود به چهار شاخه زوج و فرد تقسیم خواهند شد.

 

3.                مبنای محاسبه امتیازات هر تیم استانی، در هر دیدار به ترتیب ذیل خواهد بود:

 

1-3

پیروزی با ضربه فنی، سه اخطاره، دیسکالیفه ، عدم حضور و ارائه گواهی پزشکی به دلیل مصدومیت  

5 امتیاز مثبت

2-3

پیروزی با امتیاز عالی: پیروزی با اختلاف 10 امتیاز فنی در کشتی آزاد، پیروزی با اختلاف 8 امتیاز فنی در کشتی فرنگی، پیروزی به دلیل غیبت تیم استانی در مسابقات ذیربط   

4 امتیاز مثبت

3-3

پیروزی با امتیاز

3 امتیاز مثبت

4-3

درهرنوع پیروزی(بند 2 تا 4 فوق‌الذکر)، در صورتی که بازنده امتیاز داشته باشد، یک(1) امتیاز مثبت برای کشتی­گیر مذکور و استان مربوطه منظور خواهد شد.

4.                در صورت برابری تعداد پیروز‌های دو تیم استانی در هر دیدار، محاسبه امتیازات مثبت هریک از تیم‌ها، استان برتر را تعیین خواهد نمود. اما در صورت برابری امتیازهای مثبت تیم­های استانی در هر دیدار، و یا در هر شاخه، مبنای برتری تیمی و یا رتبه بندی استان­های ذیربط در گروه مربوطه، به ترتیب بر اساس مفاد جدول ذیل خواهد بود:

 

اولویت

مبانی رتبه بندی به ترتیب

در صورت برابری امتیازات تیمی دو استان­در یک دیدار

در صورت برابری امتیازات مثبت استان­ها

در مجموع امتیازات کل مسابقات در هر شاخه از جدول

اول

بیشترین پیروزی با ضربه فنی

جمع تعداد پیروزی های با ضربه فنی برای هر تیم استانیدر برابر تیم استانی حریف

جمع تعداد پیروزی های با ضربه فنی برای هر تیم استانی، در تمامی مسابقات انجام شده در گروه مربوطه، نسبت به تیم های استانی ذیربط

دوم

تعداد پیروزی با امتیاز عالی

جمع تعداد پیروزی های با امتیاز عالی برای هر تیم استانیدر برابر تیم استانی حریف

جمع تعداد پیروزی های با امتیاز عالی برای هر تیم استانی، در تمامی مسابقات انجام شده در گروه مربوطه، نسبت به تیم های استانی ذیربط

سوم

میزان کسب امتیازات فنی بیشتر

جمع میزان کسب امتیازات فنی برای هر تیم استانیدر برابر تیم استانی حریف

جمع میزان امتیازات فنی کسب شده برای هر تیم استانی، در تمامی مسابقات انجام شده در گروه مربوطه، نسبت به تیم های استانی ذیربط

چهارم

از دست دادن امتیاز فنی کمتر

جمع میزان از دست دادن امتیازات فنی کمتر برای هر تیم استانی ، در برابر تیم استانی حریف

جمع میزان از دست دادن امتیازات فنی کمتر برای هر تیم استانی، در تمامی مسابقات انجام شده در گروه مربوطه، نسبت به تیم های استانی ذیربط

پنجم

نتیجه‌آخرین مسابقه

نتیجه آخرین مسابقه برای هر تیم استانیدر برابر تیم استانی حریف

جمع نتایج آخرین مسابقات در هر دیدار، برای هر تیم استانی، در تمامی مسابقات انجام شده در گروه مربوطه، نسبت به تیم های استانی ذیربط

تذکر یک: استان هایی که در رقابت های تیم به تیم گروه ذیربط غایب هستند، در هر یک از شاخه‌‌ها بر اساس آخرین جایگاه تیمی‌ ایشان محاسبه شده، و امتیازات تیمی آن ها ، برای تیم های استانی حریف، بر مبنای پیروزی با امتیاز عالی(4 امتیاز مثبت برای هر کشتی گیر در هر وزن) بدون ثبت امتیاز منفی لحاظ خواهد شد .

تذکر دو: در صورت برابری دو استان در مجموع امتیازات کل مسابقات در هر گروه جدولی، ابتداء نتیجه مسابقه تیمی رو در رو ملاک محاسبه خواهد بود .

تذکر سه: نتیجه آخرین مسابقه میان دو یا چند تیم استانی به ترتیب بر مبنای رتبه‌بندی ذیل خواهد بود.

الف. نتیجه مسابقه رو در رو                  ب. میزان امتیاز مثبت             ج. تعداد پیروزی با ضربه فنی              

د. تعداد پیروزی با امتیاز عالی               هـ. میزان امتیاز فنی بیشتر       و.کمترین میزان امتیازات فنی از دست رفته در طول مسابقات

ز. نتیجه کیفی مسابقه آخر

5. با توجه به نتایج حاصل از رقابت های انفرادی کشتی گیران در هر وزن، پس از اتمام رقابت های تیم به تیم ، کشتی گیران اول تا ششم هر وزن بر مبنای تعداد پیروزی هر کشتی گیر، رقابت های رده بندی (اول- دوم ، سوم-چهارم، پنجم-ششم) آن وزن را برگزار نموده و حائز مدال و حکم مربوطه خواهند شد.

تذکر یک: در صورت برابری تعداد پیروزی­ دو یا چند کشتی­گیر در یک وزن،ملاک تعیین رده بندی وزن ذیربط در رقابت­ها، به ترتیب بر مبنای رتبه‌بندی مبانی مذکور در تذکر سه از مفاد بند 4 فوق الذکر خواهد بود.

تذکر دو: نتیجه­ی کیفی مسابقه آخر، به ترتیب بر مبنای رتبه­بندی بندهای "ب" تا "و" از مفاد تذکر سه از چهار بند 4 فوق‌الذکر، در هر دوره از مسابقات خواهد بود.

تذکر سه: استان هایی که در رقابت های تیم به تیم قهرمانی کشور در گروه ذیربط غایب هستند، در شاخه‌ها محاسبه شده، و امتیازات کشتی‌گیران آن ها برای کشتی گیران حریف، بر مبنای پیروزی با امتیاز عالی (4 امتیاز مثبت)ثبت خواهد شد.

تذکر چهار: درصورتی که دو کشتی گیری که برای انجام رقابت های مرحله رده بندی انتخاب شده اند، در دوره های مقدماتی در شاخه‌ی ذیربط با یکدیگر رقابت کرده باشند، نتیجه رقابت پیشین (در گروه)، ملاک محاسبه رتبه بندی کشتی گیران مذکور خواهد بود و در آن سطح از رتبه بندی وزن ذیربط (اول-دوم،سوم-چهارم،پنجم-ششم)، مسابقه ای برگزار نخواهد شد .

تذکر پنج: درصورتی که سه کشتی گیر پس از اتمام رقابت‌های تیمی در شرایط مساوی به لحاظ تعداد پیروزی قرار بگیرند، کشتی گیر برتر میان سه کشتی گیر بر مبنای شاخص های ارزیابی بعنوان فینالیست اول انتخاب خواهد شد، و فینالیست دوم، پس از انجام رقابت میان دو کشتی گیر برتر باقی مانده تعیین می‌گردد. نفر بازنده در رقابت‌های سوم و چهارمی حضور خواهد یافت.

6.   رقابت های قهرمانی کشور در هر گروه حداکثر در دو روز برگزار می شود.

7.                 تیم های شرکت کننده در هر گروه، بر مبنای نتایج تیمی حاصله از رتبه بندی، و بر اساس ضوابط ملاک عمل فدراسیون کشتی، حائز امتیازات مرتبط با رنکینگ استانی مربوطه خواهند شد. تیم های اول تا سوم هر گروه کاپ قهرمانی مربوطه را دریافت خواهند کرد. همچنین به نفرات اول تا سوم هر وزن، گواهی و مدال انفرادی مربوطه اعطاء می‌شود.

8.                 حداکثر کشتی گیران شرکت کننده هر تیم در رده‌های سنی بزرگسالان و جوانان 10 کشتی گیر، و در رده­ی نوجوانان 12 کشتی­گیر خواهد بود.

9.                 با استناد به مفاد بند دهم از بخش توضیحات " فرآیند انتخاب تیم­های ملی کشتی آزاد، فرنگی، و کشتی­های سنتی(زنان و مردان) کشور در سال فنی 96-95" حضور کشتی گیران غیر بومی در ترکیب استان­های غیر مرتبط در این رقابت­ها، مشمول جرائم بخشنامه ابلاغی شماره 5458/264 مورخ 26/12/1392 فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

10.             رقابت های قهرمانی کشور در هر گروه، می تواند بصورت جداگانه به میزبانی یکی از استان های داوطلب برگزار شود. در صورت تایید فدراسیون کشتی رقابت های سه گروه موضوع بند یکم این طرح، می تواند بصورت تجمیعی به میزبانی یکی از استان های واجد شرایط نیز برگزار شود. بدیهی است در صورت برگزاری تجمیعی رقابت های مذکور، رقابت تیم های استانی هر گروه به تفکیک برگزار، و محاسبه خواهد شد.

11.            فدراسیون کشتی می تواند منوط به داشتن زمان کافی میان تیم های استانی برتر ذیربط گروه‌ها و نفرات برتر هر وزن طبق ضابطه ای مشخص در قالب رقابت سوپر جام قهرمانی کشور رقابت نهایی را برگزار نماید.‌

12.            در صورتی که در رقابت‌های تیم به تیم کشتی‌گیری به هر دلیل حاضر به آغاز یا ادامه مسابقه با حریف روبرو نباشد، از جدول مسابقات حذف خواهد شد.

 

 

توضیحات:

* شاخه: دسته بندی تیم‌ها در هر گروه بر مبنای جایگاه زوج و فرد

* گروه فنی تیم‌ها: جایگاه تیم‌های استانی در گروه الف- ب- ج بر اساس آخرین رقابت‌های سال در هر رده‌ی سنی