نسخه چاپی ارسال به دوستان
    
پس از تصویب در سمینار روسای هیئت های/
طرح برگزاری 300 روز لیگ کشتی اعلام شد
اخبار بازدید:۱۸۴۰ ۹:۴۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ ادامه
طرح برگزاری 300 روز لیگ کشتی پس از تصویب در سمینار روسای هیئت های کشتی سراسر کشور اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، متن این طرح به شرح زیر است:

« طرح  300روز لیگ کشتی »
با توجه به اینکه به نظر میرسد پس از استقرار نسبی قانون  "فرایند انتخاب تیم های ملی کشتی"  به عنوان الویت برتر، در برنامه ریزی های فنی "سازمان مدیریت کشتی کشور"، همچنین پذیرش جهانی مسابقات"باشگاه های کشتی جهان"  از سوی فدراسیون های ملی و "اتحادیه جهانی کشتی" ، زمان مناسبی برای توسعه ی رقابت های لیگ داخلی تیم های باشگاهی کشتی کشور فراهم آمده است، بدین وسیله بمنظور همراهی مستمر و قابل مدیریت بنگاههای اقتصادی با بخش فنی کشتی ایران،  در کنار برنامه ها و فعالیتهای اصلی و سالانه تیم های ملی کشتی کشور ، طرح " ٣٠٠ روز لیگ کشتی" با لحاظ سیاست های زیر، جهت اجراء از بهمن ماه هر سال،  تا آذرماه سال آینده  ، بمدت تقریبی ده ماه (با لحاظ زمان برگزاری جام باشگاههای جهان در اذرماه)  ارائه می شود:
1-رقابت های لیگ باشگاه های کشور در کشتی آزاد و فرنگی، در طول یک سال فنی از حدود بهمن ماه تا حدود مهر ماه  سال بعدی، هر ماه حداکثر دو هفته، به صورت رفت و برگشت ، با لحاظ شرایط فنی سیستم برگزاری متمرکز (سیستم رتبه بندی داخلی، ارفاق وزن مناسب و سایر موارد ذیربط)، و وفق ضوابط برگزاری مسابقات (مطابق استانداردهای ابلاغی برگزاری رقابت های قهرمانی کشور بصورت گروهی ) انجام خواهد شد. زمان برگزاری رقابت های لیگ، میان تیم های شرکت کننده در هر ماه، باتوجه به شرایط برگزاری مسابقات داخلی و خارجی و همچنین اردوهای تیم ملی متفاوت خواهد بود.
2-تیم ها موظفند برای انعقاد قرارداد اسامی کشتی‌گیران، مربیان، سرپرستان ، کادر پزشکی، مشاور رسانه‌ای و سایر عوامل اجرایی را حداکثر تا 15 روز پیش از اولین مسابقه در ، "مرحله رفت" ، و حداکثر هفت روز مانده به اولین مسابقه در "مرحله برگشت "، به "کمیته لیگ"اعلام نمایند. اسامی یاد شده زمانی اعتبار خواهد داشت که با حضور کلیه افراد معرفی شده از سوی هر باشگاه کشتی(اعم از کشتی‌گیر، مربی، سرپرست، کادر پزشکی، مشاور رسانه‌ای و یا سایر عوامل اجرایی) براساس فرمت اعلامی فدراسیون کشتی، در محل فدراسیون (و یا مکان اعلامی از سوی فدراسیون)، از طریق امضاء تعهدنامه وابستگی به باشگاه کشتی ذیربط درهرمرحله، مورد تایید قرار گیرد.
تذکر 1: تعداد کشتی گیران معرفی شده از سوی هر تیم نمی تواند کمتر از 8 کشتی گیر(هر وزن یک کشتی گیر ) باشد.
تذکر 2:تعداد مربیان هر تیم حداقل دو مربی و حداکثر چهار مربی  بوده که می باید مطابق آخرین ضوابط اعلامی "انستیتو بین المللی کشتی" و "کمیته مربیان"  دارای دفترچه مربیگری ملی یا ممتاز ملی باشند.
تذکر3:هر تیم الزاماً می باید دارای یک سرپرست واجد شرایط و مشخص باشد.معرفی کادر پزشکی و مشاوره رسانه ای از امتیازات مدیریتی هر تیم باشگاهی محسوب می شودکه درارزیابی عملکرد سالانه باشگاههای کشتی کشور  از سوی کمیته لیگ موثر خواهد بود.
3-پس از پایان مرحله رفت، حداقل یک هفته زمان جهت فصل نقل و انتقالات در اختیار تیم ها قرار داده خواهد شد. تیم ها در زمان مذکور می توانند حداکثر 3 کشتی گیر خود را در اختیار باشگاه دیگر قرار داده و نسبت به جذب کشی گیران جدید تا سقف تعیین شده مطابق ضوابط (16 کشتی گیر ) اقدام نماید .
4-میزبان موظف است کلیه شرایط برگزاری رقابت ها را با استاندارد مورد نظر فدراسیون کشتی (شاخص برگزاری رقابت های گروه بندی قهرمانی کشور) اجرا نماید.کلیه مسابقات در مراحل رفت و برگشت تحت نظارت  مستقیم فدراسیون کشتی و با حضور نمایندگان  رسمی فدراسیون برگزار خواهد شد.
5-مبنای محاسبه امتیازات تیم های باشگاهی  به ترتیب ذیل خواهد بود:
1-5 –پیروزی با ضربه فنی، دیسکالیفه، سه اخطاره، عدم حضور و مصدومیت حریف    5 امتیاز مثبت
2-5-پیروزی با اختلاف 10 امتیاز فنی در کشتی آزاد                 4 امتیاز مثبت
3-5-پیروزی با اختلاف 8  امتیاز فنی در کشتی فرنگی                 4 امتیاز مثبت
4-5-پیروزی با امتیاز                                 3 امتیاز مثبت
5-5-در هر نوع پیروزی(بند 2 تا 4 فوق‌الذکر) ، در صورتی که بازنده امتیاز داشته باشد، یک(1) امتیاز مثبت برای کشتی گیر مذکور و تیم مربوطه منظور خواهد شد.
6-مبنای پیروزی هر تیم در هر دیدار تعداد برد بیشتر خواهد بود. در صورت برابری تعداد پیروزی ها، بر مبنای الویت های  اعلامی در جدول ذیل ،تیم باشگاهی پیروزدر آن دیدارمشخص می گردد:

الویت

مبانی رتبه بندی به ترتیب

مبانی تعیین  تیم باشگاهی پیروزدر  یک دیدار ،در صورت برابری تعداد پیروزی  تیم های ذیربط

اول

جمع امتیازات مثبت

جمع امتیازات مثبت هر تیم در یک دیدار برای باشگاه‌های ذیربط

دوم

بیشترین پیروزی با ضربه فنی

جمع تعداد پیروزی های با ضربه فنی برای هر تیم در یک دیدار برای باشگاه های ذیربط

سوم

تعداد پیروزی با امتیاز عالی

جمع تعداد پیروزی های با امتیاز عالی در یک دیدار برای هر تیم ذیربط

چهارم

میزان کسب امتیازات فنی

میزان کسب امتیازات فنی در طول مسابقات مرتبط با یک دیدار برای هر کدام از باشگاه های ذیربط

پنجم

از دست دادن امتیاز فنی کمتر

میزان از دست دادن امتیاز فنی کمتر در یک دیدار برای باشگاه های ذیربط

ششم

نتیجه‌آخرین مسابقه

نتیجه آخرین مسابقه در یک دیدار برای باشگاه‌های ذیربط


7-در صورت برابری امتیازات مثبت تیم های باشگاهی در هر گروه برای تعیین  رده بندی تیم ها درگروه ذیربط، جهت حضور در رقابت ضربدری و متعاقبا فینال مسابقات لیگ، مبانی رتبه بندی مندرج در جدول ذیل به ترتیب ملاک تعیین تیم های باشگاهی برتر  در هر گروه می باشد.

مبانی رتبه بندی به ترتیب

در صورت برابری امتیازات  مثبت  باشگاه های کشتی در یک گروه

1

نتیجه رقابت رودرو (مجموع تعداد پیروزها و شکست های دو تیم در مرحله رفت و برگشت)در صورتی که امتیازات مثبت دو تیم باشگاهی در یک گروه برابر باشد .

2

جمع تعداد پیروزی با ضربه فنی برای باشگاه های کشتی دارای امتیاز برابر در یک گروه

3

جمع تعداد پیروزی های با امتیاز عالی برای باشگاه های کشتی دارای امتیاز برابر در یک گروه

4

میزان کسب امتیازات فنی در طول تمامی مسابقات مرتبط با یک گروه، برای هر یک از باشگاه های ذیربط

5

میزان از دست دادن امتیاز فنی کمتر در طول تمامی دیدار ها در یک گروه  برای باشگاه های ذیربط

6

جمع‌بندی نتایج آخرین مسابقات درطول تمامی دیدارها در یک گروه برای باشگاه های ذیربط

8-مبلغ ورودیه هر باشگاه کشتی به رقابت های باشگاهی در کشتی آزاد و در کشتی فرنگی 150 میلیون ریال (معادل پانزده میلیون تومان) خواهد بود. 50درصد از مبلغ  دریافتی باشگاهها  به هیات کشتی استان ذیربط تعلق می گیرد.
باشگاه کشتی متقاضی جهت حضور در رقابت‌های باشگاهی می باید ورودیه یادشده را ، حداکثر 10 روز پیش از آغاز رقابت های باشگاهی ذیربط به حساب در آمدی فدراسیون کشتی واریز نمایند . در غیر اینصورت امکان پذیرش اسامی معرفی شده از سوی باشگاه ذیربط توسط کمیته باشگاه های کشتی کشور فراهم نخواهد بود .
9-رقابت میان باشگاه های کشتی کشور در هر سال، بر مبنای قرعه کشی بوده و باشگاه‌های کشتی متقاضی مشروط بر اینکه بیش از 5 تیم باشند در قالب دو گروه رقابت خواهند داشت .
10-رقابت‌های باشگاه های کشتی در هر سال به صورت رفت و برگشت بوده و پس از مشخص شدن تیم های برتر مرحله ضربدری و فینال رقابت ها برگزار می شود. رقابت های لیگ باشگاه های کشتی کشور مبنای حضور تیم های باشگاهی ایران در رقابت های باشگاه های جهان خواهد بود. تعداد تیم های مجاز به شرکت در رقابت های باشگاه های جهان براساس ضوابط اعلامی  اتحادیه جهانی کشتی تعیین می گردد.
11-هر باشگاه می‌تواند در رقابت‌ باشگاه‌های کشتی کشور  در هر مسابقه صرفاً در چارچوب سیاست های ذیل ، کشتی گیران خود را انتخاب نمایند :
1-11-حداکثر 16 ‌کشتی‌گیر (هر وزن  دو کشتی گیر)بر مبنای جدول رتبه‌بندی سالانه کشتی‌گیران ، در آخرین سال فنی کشتی‌ کشور، در رده سنی بزرگسالان (مفاد طرح رتبه‌بندی مربیان سازنده و کشتی‌گیران برتر کشور در هر سال فنی مصوب مورخ 8 اسفند ماه سال 92 در سومین سمینار عمومی هیات‌های کشتی استان‌ها سراسر کشور) برای هر تیم باشگاهی رقابت خواهند کرد .
2-11-جدول رتبه‌بندی (رنکینگ) حداکثر 40 روز پیش از رقابت‌های یاد شده از سوی کمیته اجرایی ذیربط در فدراسیون کشتی اعلام عمومی خواهد شد.
3-11-حداکثر امتیاز حاصل از انتخاب کشتی‌گیران( 16کشتی گیر) طبق جدول مذکور برای هر باشگاه در هر دوره معادل 370 امتیاز خواهد بود .
4-11-مجموع کشتی گیران خارج از سیستم رتبه بندی مجاز به شرکت در هر سال فنی (مرحله  رفت و برگشت به تفکیک )در هر تیم باشگاهی از جمع 16 کشتی گیر موضوع بند 1-8 فوق الذکر حداکثر 4 کشتی گیر خواهد بود که با لحاظ ضوابط زیر امکان معرفی خواهند داشت:
الف) حداکثر 2کشتی گیر خارجی
ب) حداکثر 2 کشتی گیر خارج از رنکینگ بالای 21 سال
ج) حداکثر 4 کشتی گیر خارج از رنکینگ زیر 21 سال
تذکر: موضوع بند 4-11،صرفا تیم های باشگاهی را در بر می گیرد که با 16 کشتی گیر ( هر وزن دو کشتی گیر ) به طور کامل در رقابت های لیگ کشتی کشور حضور داشته باشند.سهم استفاده تیم های باشگاهی که تعداد کشتی گیران آنها کمتر از 16کشتی گیر و حداقل 12 کشتی گیر باشد، از کشتی گیران خارج ازسیستم رتبه بندی فوق الذکر ، حداکثر 3کشتی گیر ، و تیم های باشگاهی که تعداد کشتی گیران آنها کمتر 12کشتی گیر و حداقل 8 کشتی گیر باشد از کشتی گیران خارج ازسیستم رتبه بندی  یاد شده،حداکثر دو کشتی گیر خواهد بود.
5-11-باتوجه به این که امتیاز رنکینگ ملاک جذب کشتی گیران باشگاه ها می باشد، حداکثر امتیاز کسب شده برای ملی پوشان 70 امتیاز و برای کسانی که ملی پوش نبوده اند ،حداکثر امتیاز محاسبه شده 90 امتیاز می باشد .
6-11-حداکثر کشتی‌گیران ملی پوش(بر مبنای آخرین مستند مبنی بر نفرات شرکت کننده در آخرین رقابت‌های المپیک و جهانی) معرفی شده از سوی هر باشگاه متقاضی در هر مسابقه دو کشتی‌گیر خواهد بود .
7-11-کشتی‌گیران خارجی باید سابقه شرکت در رقابت‌های جهانی، المپیک و یا قاره‌ای با پیراهن تیم ملی کشورشان را در طی دو سال گذشته در رده‌های سنی بزرگسالان و یا جوانان دارا باشند.
8-11-هیچ باشگاهی حق ندارد از کشتی‌گیران ملی پوش شاخص، ممتاز و فعال کشور، در جایگاه غیر واقعی خود تحت عنوان مدیرعامل، سرپرست، مربی، کمک مربی، مدیر فنی و کشتی‌گیر ذخیره استفاده کند.(مرجع تشخیص فدراسیون کشتی)
9-11-کشتی‌گیرانی که بر مبنای جدول رتبه‌بندی ملاک عمل در هر سال فنی، در دو وزن دارای سوابق امتیازی هستند، می‌توانند در هر دوره صرفاً در یکی از اوزان ذیربط در رقابت‌های باشگاهی حضور داشته باشند. بدیهی است سوابق امتیاز رتبه‌بندی هر کشتی‌گیر در همان وزن، ملاک جمع‌بندی امتیاز رنکینگ تیمی هر باشگاه در هر دوره خواهد بود.
12- مبنای وزن‌کشی کشتی‌گیران برای حضور در رقابت‌های باشگاهی در هر مسابقه، سابقه‌ی وزنی هر کشتی‌گیر در جدول رتبه‌بندی آخرین سال فنی خواهد بود. حضور کشتی‌گیر ذیربط در اوزان بالاتر بلامانع است.
1-12-وزن‌کشی رقابت‌ها در هر مسابقه با حضور حداقل 6 کشتی‌گیر اصلی در شش وزن و حداکثر ده کشتی گیر در 8 وزن برای هر تیم باشگاهی  مطابق ضوابط جاری با 4 کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد شد .
2-12-در صورتی که کشتی گیر یا کشتی گیرانی از تیم های کشتی باشگاه های متقاضی در هر مسابقه، فاقد جایگاه در رتبه‌بندی سال فنی ملاک عمل باشند، و یا تمایل داشته باشند در اوزان پایین‌تر از سوابق وزنی خود در رتبه‌بندی ذیربط در مسابقه ی کشتی بگیرند، وزن کشی ایشان با دو کیلو ارفاق در اوزان قانونی انجام خواهد شد .
3-12-هر کشتی‌گیر صرفا در وزنی که در هر مسابقه وزن‌کشی نموده است می‌تواند مسابقه دهد. استفاده از یک کشتی‌گیر در دو وزن در هر مسابقه ممنوع خواهد بود .
4-12-ضوابط حضور کشتی گیران خارجی بر مبنای ضوابط جاری اتحادیه جهانی کشتی و مقررات اعلامی فدراسیون کشتی است. باشگاه‌های متقاضی موظفند کل مبلغ قرارداد به همراه قرارداد مربوطه را حداقل یک هفته پیش از شروع مسابقه ها، جهت هماهنگی نهایی با فدراسیون کشتی‌گیر ذیربط، به فدراسیون کشتی ایران پرداخت کنند. در صورت عدم پرداخت مبلغ و مستندات مذکور در زمان مقرر اجازه وزن کشی  به کشتی‌گیران خارجی داده نخواهد شد.
13-هر کشتی گیر ، مربی، سرپرست و سایر اعضای کادر فنی ، پزشکی ، رسانه ای و مدیریتی صرفاً می تواند در هر مرحله(رفت یا برگشت ) از یک باشگاه  در رقابت های باشگاه های کشتی کشور حضور داشته باشد.
14-تعداد باشگاه‌های کشتی معرفی شده از سوی هر استان در هر رقابت باشگاهی محدودیتی ندارد.
15-سهم استفاده از کلیه ظرفیت های تبلیغات محیطی برای میزبان در هر دوره از رقابت ها ، حداکثر 50% از ظرفیت های موجود خواهد بود .(مسئول تعیین سهم بندی فضای محیطی برای تخصیص تبلیغات واحد روابط عمومی فدراسیون خواهد بود)
16-هرگونه همکاری و حمایت اجرایی عوامل فنی، پزشکی و اجرایی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان که دارای قرارداد رسمی با فدراسیون کشتی بعنوان مربی اصلی، سرپرست تیم، پزشک تغذیه، پزشک عمومی، فیزیوتراپ و ماساژور تیم ملی بزرگسالان آزاد و فرنگی کشور در آخرین رقابت های جهانی ، المپیک و بازی های آسیایی، آسیایی و جام جهانی بوده اند، کلیه مدیران فدراسیون کشتی(اعم از مدیران ارشد، روسای کمیته‌ها و واحد‌های مدیریتی ذیربط)، تحت هر عنوانی با باشگاه های متقاضی ممنوع بوده و در صورت تخلف ضمن محرومیت باشگاه کشتی مربوطه از حضور در مسابقات ذیربط ، فرد خاطی جهت تعیین تکلیف به کمیته انضباطی اعلام می شود . همچنین هرگونه پذیرش مسئولیت رسمی توسط رئیس، نایب رئیس و دبیر هیات‌های کشتی استان‌ها در باشگاه‌های کشتی متقاضی در مسابقات باشگاهی هر دوره ممنوع و مشمول جرایم مندرج در این بند خواهد بود.
17-حضور کشتی گیران ملی پوش و یا منتخب تیم های ملی در کلیه رقابت های موضوع این طرح بلامانع بوده ، مگر آنکه بنا به تشخیص کادر فنی و با اعلام رسمی فدراسیون مانعی فنی برای حضور در رقابت باشگاهی در دوره‌ای خاص وجود داشته باشد.هم چنین در شرایطی که حداقل سه کشتی گیر از باشگاهی در دو وزن  به دلیل حضور در اردو ها یا  رقابت های داخلی یا  خارجی بنا به تشخیص کادرهای فنی تیم های ملی ، امکان همراهی ، با تیم باشگاهی را نداشته باشند، در صورت اعلام رسمی باشگاه ذیربط به فدراسیون با هماهنگی کمیته لیگ، رقابت تیم مذکور تا زمان مناسب  برگزاری آن ، به تعویق خواهد افتاد .
18-اوزان برگزاری رقابت ها در کشتی آزاد و کشتی فرنگی در هر رشته اوزان ذیل خواهد بود :
-کشتی آزاد : 57 – 61 – 65 - 70 – 74 – 86 - 97 – 125 کیلوگرم
-کشتی فرنگی : 59 – 66 – 71 - 75 – 80 – 85 - 98 – 130 کیلوگرم
19-فدراسیون کشتی پس از انعقاد قرارداد رسمی در محل کمیته لیگ و ثبت قرارداد میان باشگاه و کشتی گیران ، مربیان و سایر عوامل ذیربط  در اجرای تعهدات فی مابین ،کمیته اخلاق و امور انضباطی  فدراسیون را بعنوان "داور" معرفی نموده و در صورت بروز هرگونه مشکل ، نظر" داور" اعمال و اگر که نیاز به اعلام  به مراجع قضایی باشد، ازسوی "داور" رسما اعلام خواهد شد.