نسخه چاپی ارسال به دوستان
    
مدال‌آوران ایران در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا
مدال‌آوران ایران در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا
مشاهير كشتي ايران بازدید:۹۱۲۲۷ ۱۵:۵۵ ۱۳۸۷/۱/۳۱ ادامه
به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی؛ مدال آوران کشتی آزاد ایران در طول مسابقات قهرمانی آسیا از سال 1979 تا 2022 به ترتیب زیر هستند:

اولین دوره: 1979جوتاندارو (هند)
ایران با 4 طلا، 2 نقره و 3 برنز قهرمان شد

48 کیلوگرم: سبحان روحی (برنز)
52 کیلوگرم: محمود اسماعیل پور (پنجم)
57 کیلوگرم: مرحوم سید رسول حسینی (نقره)
62 کیلوگرم: علی عبدلی (نقره)
68 کیلوگرم: جهاندار عبدالباقر (برنز)
74 کیلوگرم: محمد حسین محبی (طلا)
82 کیلوگرم: سید جبار مهدیون (طلا)
90 کیلوگرم: محمد حسن محبی (طلا)
100 کیلوگرم: علیرضا سلیمانی (برنز)
100+ کیلوگرم: رضا سوخته سرایی (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ایران 40 امتیاز 2- ژاپن 38 امتیاز 3- هند 34 امتیاز

دومین دوره: 1981 لاهور (پاکستان)
ایران با 8 طلا، یک نقره و یک برنز قهرمان شد

48 کیلوگرم: یعقوب نجفی جویباری (طلا)
52 کیلوگرم: محمد بزم آور (برنز)
57 کیلوگرم: مرحوم سید رسول حسینی (طلا)
62 کیلوگرم: احمد رضایی (طلا)
68 کیلوگرم: حسن حمیدی (طلا)
74 کیلوگرم: محمد حسین محبی (طلا)
82 کیلوگرم: سید جبار مهدیون (نقره)
90 کیلوگرم: محمد حسن محبی (طلا)
100 کیلوگرم: هاشم کلاهی (طلا)
100+ کیلوگرم: علیرضا سلیمانی (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ایران 57 امتیاز 2- ژاپن 39 امتیاز 3- هند 39 امتیاز

سومین دوره: 1983 تهران (ایران)
ایران با 8 طلا و 2 نقره قهرمان شد

48 کیلوگرم: مجید ترکان (طلا)
52 کیلوگرم: یعقوب نجفی جویباری (طلا)
57 کیلوگرم: عسکری محمدیان (طلا)
62 کیلوگرم: محسن کاوه (نقره)
68 کیلوگرم: خسرو پیشرو (طلا)
74 کیلوگرم: عزیز واگذاری (طلا)
82 کیلوگرم: محمد حسین محبی (طلا)
90 کیلوگرم: محمد حسن محبی (طلا)
100 کیلوگرم: حسین گلابی (نقره)
100+ کیلوگرم: علیرضا سلیمانی (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ایران 58 امتیاز 2- هند 40 امتیاز 3- ژاپن 39 امتیاز

چهارمین دوره: 1987 بمبئی (هند)
ایران با 4 طلا و 4 برنز قهرمان شد

52 کیلوگرم: یعقوب نجفی جویباری (برنز)
57 کیلوگرم: محمد ذوالفقاری (برنز)
62 کیلوگرم: حمید غفوریان (برنز)
68 کیلوگرم: بهروز یاری (چهارم)
74 کیلوگرم: آیت واگذاری (طلا)
82 کیلوگرم: محمد حسین محبی (طلا)
90 کیلوگرم: محمد حسن محبی (طلا)
100 کیلوگرم: مهدی محبی (برنز)
130 کیلوگرم: علیرضا سلیمانی (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ایران 43 امتیاز 2- ژاپن 38 امتیاز 3- هند 36 امتیاز

پنجمین دوره: 1988 لاهور (پاکستان)
ایران با 6 طلا، یک نقره و 3 برنز قهرمان شد

48 کیلوگرم: نادر رحمتی (برنز)
52 کیلوگرم: علی اکبر دودانگه (برنز)
57 کیلوگرم: جلیل جهانشاهی (برنز)
62 کیلوگرم: اکبر فلاح (نقره)
68 کیلوگرم: علی اکبرنژاد (طلا)
74 کیلوگرم: بهروز یاری (طلا)
82 کیلوگرم: الله مراد زرینی (طلا)
90 کیلوگرم: محمد رضا توپجی (طلا)
100 کیلوگرم: مهدی محبی (طلا)
130 کیلوگرم: علیرضا لرستانی (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ایران 93 امتیاز 2- کره شمالی 58 امتیاز 3- ژاپن 42 امتیاز

ششمین دوره: 1989 توکیو (ژاپن)
ایران با 5 طلا، یک نقره و 2 برنز قهرمان شد

48 کیلوگرم: ناصر زینل نیا (ششم)
52 کیلوگرم: مجید ترکان (طلا)
57 کیلوگرم: عسکری محمدیان (نقره)
62 کیلوگرم: تقی اکبرنژاد  (برنز)
68 کیلوگرم: اکبر فلاح (پنجم)
74 کیلوگرم: بهروز یاری (طلا)
82 کیلوگرم: محمد حسین محبی (برنز)
90 کیلوگرم: محمد حسن محبی (طلا)
100 کیلوگرم: محمد رضا توپچی (طلا)
130 کیلوگرم: علیرضا سلیمانی (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ایران 46 امتیاز 2- مغولستان 34 امتیاز 3- کره جنوبی 34 امتیاز

هفتمین دوره: 1991 دهلی نو(هند)
ایران با 7 طلا، یک نقره و یک برنز قهرمان شد

48 کیلوگرم: ناصر زینل نیا (طلا)
52 کیلوگرم: مجید ترکان (طلا)
57 کیلوگرم: سیاوش نوری (هفتم)
62 کیلوگرم: تقی اکبرنژاد  (طلا)
68 کیلوگرم: علی اکبرنژاد (طلا)
74 کیلوگرم: امیررضا خادم (نقره)
82 کیلوگرم: رسول خادم (طلا)
90 کیلوگرم: اردشیر بلند اقبال (برنز)
100 کیلوگرم: محمد رضا توپچی (طلا)
130 کیلوگرم: علیرضا سلیمانی (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ایران 91 امتیاز 2- مغولستان 75 امتیاز 3- هند 63 امتیاز

هشتمین دوره: 1992 تهران (ایران)
ایران با 4 طلا و 5 نقره قهرمان شد

48 کیلوگرم: نادر رحمتی (چهارم)
52 کیلوگرم: مجید ترکان (نقره)
57 کیلوگرم: اویس ملاح (نقره)
62 کیلوگرم: محمد ذوالفقاری (نقره)
68 کیلوگرم: اکبر فلاح (نقره)
74 کیلوگرم: امیررضا خادم (طلا)
82 کیلوگرم: رسول خادم (طلا)
90 کیلوگرم: عباس جدیدی (نقره)
100 کیلوگرم: کاظم غلامی (طلا)
130 کیلوگرم: علیرضا لرستانی (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ایران 92 امتیاز 2- کره جنوبی 72 امتیاز 3- ژاپن 68 امتیاز


نهمین دوره: 1993 اولان باتور (مغولستان)
ایران با 5 طلا، 2 نقره و 2 برنز قهرمان شد


48 کیلوگرم: رضا لایق (حذف)
52 کیلوگرم: ناصر زینل نیا (برنز)
57 کیلوگرم: اویس ملاح (نقره)
62 کیلوگرم: علیرضا رضایی منش (برنز)
68 کیلوگرم: علی اکبرنژاد (نقره)
74 کیلوگرم: بهروز یاری (طلا)
82 کیلوگرم: امیررضا خادم (طلا)
90 کیلوگرم: رسول خادم (طلا)
100 کیلوگرم: عباس جدیدی (طلا)
130 کیلوگرم: ایوب بنی نصرت (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ایران 84 امتیاز 2- مغولستان 41 امتیاز 3- کره شمالی 31 امتیاز

دهمین دوره: 1995 مانیل (فیلیپین)
ایران با 4 طلا، یک نقره و 2 برنز قهرمان شد

48 کیلوگرم: بهرام شربتی (هشتم)
52 کیلوگرم: حسین کریمی (برنز)
57 کیلوگرم: اویس ملاح (نقره)
62 کیلوگرم: علیرضا رضایی منش (چهارم)
68 کیلوگرم: امیر توکلیان (طلا)
74 کیلوگرم: عیسی مومنی (طلا)
82 کیلوگرم: علی محمد مالمیر (چهارم)
90 کیلوگرم: رسول خادم (طلا)
100 کیلوگرم: ایوب بنی نصرت (برنز)
130 کیلوگرم: منصور عابدیان (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ایران 92 امتیاز 2- کره جنوبی 77 امتیاز 3- ژاپن 68 امتیاز

یازدهمین دوره: 1996 پکن (چین)
ایران با 3 طلا و 6 برنز قهرمان شد

48 کیلوگرم: نادر رحمتی (سر وزن نرسید)
52 کیلوگرم: بهنام طیبی (برنز)
57 کیلوگرم: محمد طلایی (برنز)
62 کیلوگرم: عباس حاج کناری (برنز)
68 کیلوگرم: امیر توکلیان (برنز)
74 کیلوگرم: عیسی مومنی (برنز)
82 کیلوگرم: علیرضا حیدری (برنز)
90 کیلوگرم: رسول خادم (طلا)
100 کیلوگرم: عباس جدیدی (طلا)
130 کیلوگرم: ابراهیم مهربان (طلا)
 رده بندی تیمی: 1- ایران 72 امتیاز 2- کره جنوبی 69 امتیاز 3- ازبکستان 59 امتیاز

دوازدهمین دوره: 1997 تهران (ایران)
ایران با 5 طلا و 2 برنز قهرمان شد

54 کیلوگرم: غلامرضا محمدی (برنز)
58 کیلوگرم: محمد طلایی (برنز)
63 کیلوگرم: عباس حاج کناری (طلا)
69 کیلوگرم: داوود قنبری (طلا)
76 کیلوگرم: آیت واگذاری (حذف)
85 کیلوگرم: علیرضا حیدری (طلا)
97 کیلوگرم: عبدالرضا کارگر (طلا)
130 کیلوگرم: ابراهیم مهربان (طلا)

رده بندی تیمی: 1- ایران 70 امتیاز 2- کره جنوبی 65 امتیاز 3- ژاپن 40 امتیاز

سیزدهمین دوره: 1999 تاشکند (ازبکستان)
ایران با 3 طلا سوم شد

54 کیلوگرم: محمد جواد صفایی (هفتم)
58 کیلوگرم: محمد طلایی (ششم)
63 کیلوگرم: علی اکبر دودانگه (طلا)
69 کیلوگرم: جلال لطیفی (پنجم)
76 کیلوگرم: مسعود جمشیدی (چهارم)
85 کیلوگرم: فریدون قنبری (ششم)
97 کیلوگرم: علیرضا حیدری (طلا)
130 کیلوگرم: علیرضا رضایی (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ازبکستان 2- قزاقستان 3- ایران

چهاردهمین دوره: 2000 گویلین (چین)
ایران با 2 نقره و 3 برنز دوم شد

54 کیلوگرم: محمد اصلانی (نقره)
58 کیلوگرم: مسعود مصطفی جوکار (هشتم)
63 کیلوگرم: اکبر بهتری (ششم)
69 کیلوگرم: مهدی برائتی (نقره)
76 کیلوگرم: مسعود جمشیدی (برنز)
85 کیلوگرم: امیررضا خادم (چهارم)
97 کیلوگرم: محمد جواد راسخی (برنز)
130 کیلوگرم: علیرضا رضایی (برنز)
رده‌بندی تیمی: 1- ازبکستان 72 امتیاز 2- ایران 57 امتیاز 3- چین 42 امتیاز

پانزدهمین دوره:  2001 اولان باتور(مغولستان)
ایران با 5 طلا، یک نقره و 2 برنز قهرمان شد

54 کیلوگرم: محمد اصلانی (برنز)
58 کیلوگرم: بهنام طیبی (طلا)
63 کیلوگرم: علی بابایی جعفری (برنز)
69 کیلوگرم: امیر توکلیان (طلا)
76 کیلوگرم: مهدی حاجی زاده (طلا)
85 کیلوگرم: پژمان درستکار (طلا)
97 کیلوگرم: علیرضا حیدری (طلا)
130 کیلوگرم: علیرضا رضایی (نقره)
رده‌بندی تیمی: 1- ایران 75 امتیاز 2- مغولستان 72 امتیاز 3- هند 43 امتیاز

شانزدهمین دوره: 2003 دهلی نو(هند)
ایران با 6 طلا و یک نقره قهرمان شد

55 کیلوگرم: محمد اصلانی (طلا)
60 کیلوگرم: مراد محمدی (طلا)
66 کیلوگرم: حسن طهماسبی (طلا)
74 کیلوگرم: رضا رمضان زاده (نقره)
84 کیلوگرم: پژمان درستکار (طلا)
96 کیلوگرم: علیرضا حیدری (طلا)
120 کیلوگرم: علیرضا رضایی (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ایران 69 امتیاز 2- هند 47 امتیاز 3- قزاقستان 43 امتیاز

هفدهمین دوره: 2004 تهران (ایران)
ایران با 3 طلا، 2 نقره و یک برنز قهرمان شد


 55کیلوگرم: محمد رضایی(چهارم)
60 کیلوگرم: مراد محمدی (نقره)
66 کیلوگرم: حسن طهماسبی (نقره)
74 کیلوگرم: مهدی صادق نژاد (طلا)
84 کیلوگرم: فریدون قنبری (طلا)
96 کیلوگرم: محمدحسین خالقی فر(نقره) به علت دوپینگ کشتی‌گیر قرقیزی برنز وی نقره شد
120 کیلوگرم: فردین معصومی (طلا)
رده‌بندی تیمی: 1- ایران 64 امتیاز 2- کره جنوبی 48 امتیاز 3- مغولستان 46 امتیاز

هجدهمین دوره: 2005 ووهان (چین)
ایران با 3 طلا، 2 نقره و 2 برنز قهرمان شد

55 کیلوگرم: تقی داداشی (برنز)
60 کیلوگرم: مراد محمدی (طلا)
66 کیلوگرم: حمید محمد نژاد (نقره)
74 کیلوگرم: هادی حبیبی (برنز)
84 کیلوگرم: سعید ابراهیمی (طلا)
96 کیلوگرم: حمید سیفی (طلا)
120 کیلوگرم: علیرضا رضایی (نقره)
رده‌بندی تیمی: 1- ایران 64 امتیاز 2- ژاپن 49 امتیاز 3- کره جنوبی 41 امتیاز

نوزدهمین دوره: 2006 آلماتی (قزاقستان)
ایران با 2 طلا، یک نقره و 3 برنز قهرمان شد

55 کیلوگرم: محمد رضایی (طلا)
60 کیلوگرم: مراد محمدی (نقره)
74 کیلوگرم: هادی حبیبی (طلا)
84 کیلوگرم: مجید خدایی (برنز)
96 کیلوگرم: حمید سیفی (برنز)
120 کیلوگرم: هادی پورعلیجان (برنز)
رده‌بندی تیمی: 1- ایران 55 امتیاز 2- قزاقستان 54 امتیاز 3- ژاپن 38 امتیاز

بیستمین دوره: 2007 بیشکک (قرقیزستان)
ایران با 3 طلا، 2 نقره و 2 برنز قهرمان شد


 55کیلوگرم: عباس دباغی(برنز)
60 کیلوگرم: مهدی تقوی(برنز)
66 کیلوگرم: حسن طهماسبی (طلا)
74  کیلوگرم: میثم مصطفی جوکار (نقره)
84 کیلوگرم: مهدی منصوری (طلا)
96 کیلوگرم: امیر عباس مرادی (نقره)
120 کیلوگرم: فردین معصومی (طلا)
رده‌بندی: 1- ایران 64 امتیاز 2- قزاقستان 45 امتیاز 3- مغولستان 40 امتیاز

بیست‌ویکمین دوره: 2008 جی جو (کره جنوبی)
ایران با یک طلا، 2 نقره و یک برنز به مقام دوم دست یافت.

55 کیلوگرم: تقی داداشی(پنجم)
60 کیلوگرم: مراد محمدی (برنز)
66 کیلوگرم: حمید محمدنژاد(حذف)
74 کیلوگرم: میثم مصطفی جوکار(نقره)
84 کیلوگرم: حامد تاتاری(پنجم)
96 کیلوگرم: امیر عباس مرادی(نقره)
120 کیلوگرم: فردین معصومی(طلا)
رده‌بندی تیمی: 1- ژاپن 49 امتیاز 2- ایران 48 امتیاز 3- مغولستان 47 امتیاز

 

بیست و دومین دوره: 2009 پاتایا (تایلند)
ایران با کسب 5 مدال طلا و 2 برنز به مقام قهرمانی رسید.

55 کیلوگرم: حسن رحیمی (برنز)

60 کیلوگرم: مسعود اسماعیل‌پور (برنز)

66 کیلوگرم: مهدی تقوی (طلا)

74 کیلوگرم: صادق گودرزی (طلا)

84 کیلوگرم: احسان لشگری (طلا)

96 کیلوگرم: سعید ابراهیمی (طلا)

120 کیلوگرم: فردین معصومی (طلا)

رده‌بندی تیمی: 1- ایران 66 امتیاز 2- کره جنوبی 51 امتیاز 3- قزاقستان 41 امتیاز

 

بیست و سومین دوره: 2010 دهلی نو (هند)
ایران با کسب 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز به مقام قهرمانی رسید.

50 کیلوگرم: حسن رحیمی (هفتم)

60 کیلوگرم: مسعود اسماعیل‌پور (طلا)

66 کیلوگرم: مصطفی حسین خانی (نهم)

74 کیلوگرم: سعید ریاحی (نقره)

84 کیلوگرم: احسان لشکری (طلا)

96 کیلوگرم: رضا یزدانی (طلا)

120 کیلوگرم: محمدرضا آذرشکیب (برنز)

رده‌بندی تیمی: 1- ایران 53 امتیاز 2- قزاقستان 48 امتیاز 3- کره جنوبی 46 امتیاز 4- ژاپن 41 امتیاز 5- هند 37 امتیاز

 

بیست و چهارمین دوره: 2011 تاشکند (ازبکستان)
ایران با کسب یک مدال طلا و سه نقره به مقام نایب قهرمانی دست یافت.


55 کیلوگرم: یاسر حیدر قلی نژاد (هفتم)

60 کیلوگرم: مصطفی آقاجانی (نقره)

66 کیلوگرم: مصطفی حسین خانی (نهم)

74 کیلوگرم: مرتضی رضایی (پنجم)

84 کیلوگرم: احسان امینی (طلا)

96 کیلوگرم: عرفان امیری (نقره)

120 کیلوگرم: کمیل قاسمی (نقره)

رده بندی تیمی: 1- ازبکستان 51 امتیاز 2- ایران 49 امتیاز 3- مغولستان 48 امتیاز 4- قزاقستان 43 امتیاز 5- کره شمالی و چین 35 امتیاز

 

بیست و پنجمین دوره: 2012 گومی (کره جنوبی)
ایران با کسب 5 مدال طلا، یک نقره و یک برنز به مقام قهرمانی دست یافت.

55 کیلوگرم: حسن رحیمی (طلا)

60 کیلوگرم: مسعود اسماعیل‌پور (نقره)

66 کیلوگرم: مهدی تقوی (طلا)

74 کیلوگرم: صادق گودرزی (طلا)

84 کیلوگرم: احسان لشگری (طلا)

96 کیلوگرم: عرفان امیری (برنز)

120 کیلوگرم: پرویز هادی (طلا)

رده‌بندی تیمی: 1- ایران 67 امتیاز 2- ژاپن 49 امتیاز 3- چین 46 امتیاز 4- مغولستان 44 امتیاز 5- هند 38 امتیاز

 

بیست و ششمین دوره: 2013 دهلی نو (هند)
ایران با کسب یک مدال طلا و سه مدال برنز به مقام نایب قهرمانی دست یافت.

55 کیلوگرم: محمد طهماسبی زاده(هفتم)

60 کیلوگرم: حسن مرادقلی (هفتم)

66 کیلوگرم: محمد یوسفی (هشتم)

74 کیلوگرم: عزت اله اکبری (برنز)

84 کیلوگرم: احسان امینی (برنز)

96 کیلوگرم: حامد تاتاری (برنز)

120 کیلوگرم: پرویز هادی (طلا)

رده‌بندی تیمی: 1- هند 48 امتیاز 2- ایران 45 امتیاز 3- مغولستان 40 امتیاز 4- کره جنوبی 38 امتیاز 5- قرقیزستان 38 امتیاز 6- ازبکستان 36 امتیاز

 

بیست و هفتمین دوره: 2014 آستانه (قزاقستان)
ایران با کسب 6 مدال طلا و 70 امتیاز قهرمان شد

61 کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور (طلا)

65 کیلوگرم: سید احمد محمدی (طلا)

70 کیلوگرم: مصطفی حسین خانی (طلا)

74 کیلوگرم: رضا افضلی (طلا)

86 کیلوگرم: میثم مصطفی جوکار (طلا)

120 کیلوگرم: کمیل قاسمی (طلا)

 

رده بندی تیمی: 1- ایران 70 امتیاز  2- مغولستان 63 امتیاز 3- قزاقستان 51 امتیاز 4- ازبکستان 41 امتیاز 5- ژاپن 40 امتیازبیست و هشتمین دوره : 2015 دوحه - قطر
ایران با کسب 4 مدال طلا دو نقره و یک برنز و 68 امتیاز قهرمان شد

57 کیلوگرم: یونس سرمستی (برنز)
61 کیلوگرم: بهنام احسان پور (نقره)
65 کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور (طلا)
70 کیلوگرم: سعید داداش پور (نهم – مصدومیت)
74 کیلوگرم: پیمان یاراحمدی (طلا)
86کیلوگرم: علیرضا کریمی (طلا)
97 کیلوگرم: محمدحسین محمدیان (طلا)
125 کیلوگرم: کمیل قاسمی (نقره)

رده بندی تیمی: 1- ایران (68 امتیاز) 2- ژاپن(60 امتیاز) 3- قرقیزستان(54 امتیاز) 4- مغولستان(45 امتیاز) 5- ازبکستان(41 امتیاز) 6- قزاقستان(34 امتیاز) 7- هند(32 امتیاز) 8- تاجیکستان(24 امتیاز) 9- چین(24 امتیاز) 10 – کره جنوبی(20 امتیاز)


بیست و نهمین دوره: 2016 – بانکوک تایلند
تیم ایران با کسب 5 مدال طلا، یک نقره و یک برنز و 73 امتیاز قهرمان شد


57 کیلوگرم: یونس سرمستی (پنجم)
61 کیلوگرم: بهنام احسان پور (نقره)
65 کیلوگرم: میثم نصیری (طلا)
70 کیلوگرم: محمد نادری (برنز)
74 کیلوگرم: مصطفی حسین خانی (طلا)
86 کیلوگرم: احسان لشگری (طلا)
97 کیلوگرم: رضایزدانی (طلا)
125 کیلوگرم: پرویز هادی (طلا)


رده بندی تیمی: 1- ایران 73 امتیاز 2- مغولستان 63 امتیاز 3- قزاقستان 56 امتیاز 4- هند 41 امتیاز 5- قرقیزستان 40 امتیاز 6- ژاپن 35 امتیاز 7- چین 31 امتیاز


سی اُمین دوره: 2017 – دهلی نو هند
تیم ایران با کسب 3 مدال طلا، یک نقره، 4 برنز و 71 امتیاز قهرمان شد

57 کیلوگرم: رضا اطری (برنز)
61 کیلوگرم: بهنام احسان پور (طلا)
65 کیلوگرم: میثم نصیری (برنز)
70 کیلوگرم: حامد رشیدی (برنز)
74 کیلوگرم: بهمن تیموری (برنز)
86 کیلوگرم: علیرضا کریمی (طلا)
97 کیلوگرم: حسین شهبازی (نقره)
125 کیلوگرم: یداله محبی (طلا)

رده بندی تیمی: 1- ایران 71 امتیاز 2- ژاپن 55 امتیاز 3- ازبکستان 49 امتیاز 4- قزاقستان 47 امتیاز 5- کره جنوبی 46 امتیاز 6- مغولستان 40 امتیاز 7- قرقیزستان 34 امتیاز 8- هند 33 امتیازسی و یکمین دوره: 2018– بیشکک قرقیزستان
تیم ایران با کسب 3 مدال طلا، یک نقره، 2 برنز و 157 امتیاز نایب قهرمان شد


57 کیلوگرم: نادر حاج آقا نیا (پنجم)
61 کیلوگرم: ایمان صادقی (پنجم)
65 کیلوگرم:  یونس امامی (پنجم)
70 کیلوگرم:  سید احمد محمدی (دهم)
74 کیلوگرم: مصطفی حسین خانی (برنز)
79 کیلوگرم: عزت اله اکبری (طلا)
86 کیلوگرم: حسن یزدانی (طلا)
92 کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی (طلا)
97 کیلوگرم: مجتبی گلیج (نقره)
125 کیلوگرم: امین طاهری (برنز)

رده بندی تیمی: 1- ازبکستان (178 امتیاز) 2- ایران (157 امتیاز) 3- قزاقستان (146 امتیاز) 4- مغولستان (108 امتیاز) 5- ژاپن (105 امتیاز) 6- کره جنوبی (97 امتیاز) 7- قرقیزستان (86 امتیاز) 8- هند (64 امتیاز) 9- چین (58 امتیاز) 10- ترکمنستان (40 امتیاز)


سی دو دومین دوره" شی آن چین 2019
تیم ایران با کسب 7 مدال طلا، 3 برنز و 220 امتیاز قهرمان شد

57 کیلوگرم: رضا اطری (طلا)
61 کیلوگرم: بهنام احسان پور (طلا)
65 کیلوگرم: پیمان بیابانی (برنز)
70 کیلوگرم: یونس امامی (برنز)
74 کیلوگرم: محمد نخودی (برنز)
79 کیلوگرم: بهمن تیموری (طلا)
86 کیلوگرم: کامران قاسم پور (طلا)
92 کیلوگرم: علیرضا کریمی (طلا)
97 کیلوگرم: رضا یزدانی (طلا)
125 کیلوگرم: یداله محبی (طلا)

رده بندی تیمی: 1- ایران 220 امتیاز 2- هند 155 امتیاز 3- قزاقستان 129 امتیاز 4- چین 102 امتیاز 5- ژاپن 105 امتیاز 6- قرقیزستان 87 امتیاز 7- مغولستان 72 امتیاز 8- کره جنوبی 69 امتیاز 9- ازبکستان 57 امتیاز 10- تاجیکستان 48 امتیاز


سی و سومین دوره" دهلی نو هند 2020
تیم ایران با کسب 2 مدال طلا، 2 مدال نقره و4 مدال برنز و 168 امتیاز قهرمان شد

57 کیلوگرم: علیرضا سرلک (هفتم)
61 کیلوگرم: مجید داستان (پنجم)
65 کیلوگرم: امیرحسین مقصودی (برنز)
70 کیلوگرم: امیرحسین حسینی (نقره)
74 کیلوگرم: مصطفی حسین خانی (برنز)
79 کیلوگرم: علی سوادکوهی (برنز)
86 کیلوگرم: احمد بذری (نقره)
92 کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی (طلا)
97 کیلوگرم: مجتبی گلیج (طلا)
125 کیلوگرم: پرویز هادی (برنز)

رده بندی تیمی: 1- ایران 168 امتیاز 2- هند 159 امتیاز 3- قزاقستان 146 امتیاز 4- ژاپن 140 امتیاز 5- قرقیزستان 114 امتیاز 6- ازبکستان 94 امتیاز 7- مغولستان 93 امتیاز 8- تاجیکستان 85 امتیاز 9- کره جنوبی 57 امتیاز 10- عراق 24 امتیاز

سی و چهارمین دوره آلماتی قزاقستان 2021
تیم ایران با کسب 3 مدال طلا، 3 مدال نقره و 2 مدال برنز و 179 امتیاز قهرمان شد

57 کیلوگرم: علیرضا سرلک (نقره)
65 کیلوگرم: مرتضی قیاسی (برنز)
74 کیلوگرم: مصطفی حسین خانی (نقره)
79 کیلوگرم: علی سوادکوهی (نقره)
86 کیلوگرم: حسن یزدانی (طلا)
92 کیلوگرم: کامران قاسم پور (طلا)
97 کیلوگرم: علی شعبانی (طلا)
125 کیلوگرم: امین طاهری (برنز)

رده بندی تیمی: 1- ایران 179 امتیاز 2- هند 151 امتیاز 3- قزاقستان 149 امتیاز 4- ازبکستان 143 امتیاز 5- کره جنوبی 120 امتیاز 6- ژاپن 102 امتیاز


سی و پنجمین دوره اولان باتور مغولستان 2022
تیم ایران با کسب 6 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز و 201 امتیاز قهرمان شد

61 کیلوگرم: داریوش حضرتقلی زاده (نقره)
65 کیلوگرم: رحمان عموزاد خلیلی (طلا)
74 کیلوگرم: یونس امامی (طلا)
79 کیلوگرم: علی سوادکوهی (طلا)
86 کیلوگرم: محسن مصطفوی (برنز)
92 کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور (طلا)
97 کیلوگرم: محمدحسین محمدیان (طلا)
125 کیلوگرم: یداله محبی  (طلا)

رده بندی تیمی: 1- ایران 201 امتیاز 2- هند 152 امتیاز 3- قزاقستان 151 امتیاز 4- ژاپن 140 امتیاز 5- مغولستان 115 امتیاز 6- قرقیزستان 104 امتیاز