فيلم
شماره : 59245
۹:۲۲ ۱۳۹۹/۸/۱۷
کلیپی از روند برگزاری رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی (فیلم)

صحبت های برخی از کشتی گیران و اعضای کادر فنی

رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی برای حضور در مسابقات جهانی صربستان روز 15 آبان ماه در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، کلیپی از برگزاری این مسابقات و صحبت های حسن یزدانی، محمدعلی گرایی، علی شعبانی از کشتی گیران و محمد بنا، قاسم رضایی، محسن فرح وشی، محسن کاوه و مجید ترکان اعضای کمیته فنی تیم های ملی کشتی فرنگی و آزاد قابل مشاهده است:
©2011 . All Rights Reserved