انستيتو كشتي ايران
شماره : 58716
۱۲:۵۵ ۱۳۹۹/۴/۱۲
به منظور ارتقاء سطح دانش مربیان کشتی

جلسه ای با حضور رئیس کمیسیون پزشکی اتحادیه جهانی برگزار شد

جلسه مسئولین انستیتو کشتی و مدیر تیم های ملی کشتی  با دکتر بابک شادکان رئیس کمیسیون پزشکی و ضد دوپینگ اتحادیه جهانی کشتی دیروز (چهارشنبه) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، این نشست در خصوص حفظ و‌ نگهداری ورزشکاران در دوران اپیدمی کرونا ویروس و استراتژی بازگشت به تمرین و مسابقات برگزار شد.

بر این اساس موارد مطرح شده در این جلسه آموزشی از طریق انستیتو کشتی در اختیار عموم مربیان سراسر کشور قرار خواهد گرفت.

©2011 . All Rights Reserved