گزارش تصويري
شماره : 55802
۱۵:۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان- رشت (گزارش تصویری-3)

مسابقات روز نخست- قسمت دوم
پنج شنبه 23 اسفندماه- سالن شش هزار نفری شهدای رشت

عکس از ایرج عباسی

©2011 . All Rights Reserved