مشاهير كشتي ايران
شماره : 1885
۱۵:۲۶ ۱۳۸۶/۸/۸
برترین کشتی گیران ایران

برترین کشتی گیران ایران در مسابقات المپیک و جهانی

 

 برترین کشتی گیران ایران در مسابقات المپیک و جهانی به ترتیب زیر است.

نحوه امتیاز دهی براساس امتیاز دهی اتحادیه جهانی کشتی (UWW) است که بر طبق آن برترین کشتی گیران قرن جهان را انتخاب کرد .

نحوه امتیاز دهی:

مدال طلای المپیک 20 امتیاز

مدال نقره المپیک 10 امتیاز

مدال برنز المپیک 5 امتیاز

مدال طلای جهان 10 امتیاز

مدال نقره جهان 5 امتیاز

مدال برنز جهان 2 امتیاز

 

برترین  کشتی گیران آزادکار ایران در مسابقات المپیک و جهانی:

 

ردیف

نام

امتیاز

عناوین

تصویر

1

غلامرضا تختی

70

یک  طلای المپیک 1956

دو نقره المپیک 1952، 1960

دو طلای جهان 1959،‌1961

دو نقره جهان 1951، 1962

 Active Image

1

عبداله موحد

70

یک طلای المپیک 1968

پنج طلای جهان

1965، 1966، 1967، 1969، 1970

 

Active Image

3

امامعلی حبیبی

50

یک طلای المپیک 1956

سه طلای جهانی

1959، 1961، 1962

 Active Image

3

رسول خادم

50

یک طلای المپیک 1996

یک برنز المپیک 1992

دو طلای جهان 1994، 1995

یک نقره جهان 1998

Active Image

5 حسن یزدانی 47 طلای المپیک 2016
طلای جهان 2017
طلای جهان 2019
نقره جهان 2015
برنز جهان 2018

6

ابراهیم جوادی

45

یک برنز المپیک 1972

چهار طلای جهان

1969، 1970، 1971، 1973

 Active Image

6

علیرضا دبیر

45

یک طلای المپیک 2000

یک طلای جهان 1998

سه نقره جهان

1999، 2001، 2002

 Active Image

8

منصور

مهدی زاده

32

سه طلای جهان

1961، 1962، 1965

یک برنز جهان 1963

 Active Image

8

علیرضا حیدری

32

یک برنز المپیک 2004

یک طلای جهان 1998

سه نقره جهان

1999، 2002، 2003

یک برنز جهان 1997

 Active Image

10

محمد ابراهیم سیف پور

30

یک برنز المپیک 1960

دو طلای جهان 1961، 1965

یک نقره جهان 1963

 Active Image

10

منصور برزگر

30

یک نقره المپیک 1976

یک طلای جهان 1973

دو نقره جهان 1975، 1977

 Active Image

12

شمس‌الدین سید عباسی

25

یک برنز المپیک 1968

یک طلای جهان 1970

دو نقره جهان 1969، 1971

 Active Image

12 عسکری محمدیان 25

دو نقره المپیک 1988، 1992

یک نقره جهان 1989

Active Image

14

عباس جدیدی

24

یک نقره المپیک 1996

یک طلای جهان 1998

دو برنز جهان 1995، 1999

 Active Image

14 رضا یزدانی   24

دو طلای جهان 2011 و 2013

دو برنز جهان 2006 و 2007


Active Image

14
حسن رحیمی 24

یک برنزالمپیک 2016

یک طلای جهان 2013

یک نقره جهان 2015

دو برنز جهان 2011 و 2014

17

امیررضا خادم

22

دو برنز المپیک 1992، 1996

یک طلای جهان 1991

یک برنز جهان 1990

 Active Image

17

صادق گودرزی

22

یک مدال نقره المپیک 2012

دو مدال نقره جهان 2010- 2011

یک مدال برنز جهان 2009

http://www.iawf.ir/mambots/content/multithumb/images/b.640.480.0.0.stories.akhbar.2-7-88.DSC_9476.jpg

19

محمدعلی صنعتکاران

20

یک برنز المپیک 1964

یک طلای جهان 1961

یک نقره جهان 1965

 Active Image

19

مهدی تقوی  

20

دو طلای جهان 2009 و 2011

19
کمیل قاسمی 20
نقره المپیک 2016 برزیل
برنز المپیک لندن 2012

نقره جهان 2014

22

مراد محمدی

19

یک برنز المپیک 2008

یک طلای جهان 2006

یک برنز جهان 2005

یک برنز جهان 2010


Active Image

23

مجید ترکان

17

یک طلای جهان 1990

یک نقره جهان 1985

یک برنز جهان 1989

 Active Image

23

محمد طلایی

17

یک طلای جهان 1997

یک نقره جهان 1994

یک برنز جهان 2002

 Active Image

25

توفیق جهانبخت

15

یک برنز المپیک 1952

یک طلای جهان 1954

Active Image

25

اکبر فلاح

15

یک طلای جهان 1993

یک نقره جهان 1995

 Active Image

25

عباس حاج کناری

15

یک طلای جهان 1997

یک نقره جهان 1998

 Active Image

28

غلامرضا محمدی

14

دو نقره جهان 1993، 1995

دو برنز جهان 1994، 1998

 Active Image

28

محمد مهدی یعقوبی

12

یک نقره المپیک 1956

یک برنز جهان 1951

 Active Image

28

علیرضا رضایی

12

یک نقره المپیک 2004

یک برنز جهان 2003

 Active Image

31

ابوطالب طالبی

11

یک برنز المپیک 1968

سه برنز جهان 1966،1967،1969

 Active Image

32

عباس زندی

10

یک طلای جهان 1954

 Active Image

32

محمدعلی خجسته پور

10

یک نقره المپیک 1956

 Active Image

32

محمود ملاقاسمی

10

یک برنز المپیک 1952

یک نقره جهان 1951

 Active Image

32

ناصر گیوه‌چی

10

یک نقره المپیک 1952

 Active Image

32

نبی سروری

10

یک طلای جهان 1957

 Active Image

32

محسن فرح‌وشی

10

یک طلای جهان 1973

 Active Image

32

رضا سوخته سرایی

10

دو نقره جهان 1978، 1981

 Active Image

32

علیرضا سلیمانی

10

یک طلای جهان 1989

 Active Image

32

مهدی حاجی زاده

10

یک طلای جهان 2002

 Active Image

32

مسعود مصطفی‌جوکار

10

یک نقره المپیک 2004

 Active Image

32

محمد فرهنگ‌دوست

10

یک نقره جهان 1970

یک نقره جهان 1971

 

43 علیرضا کریمی
9
یک نقره جهان 2019
یک برنز جهان 2015
یک برنز جهان 2018
44
عبداله‌ مجتبوی 7

یک برنز المپیک 1952

یک برنز جهان 1951

Active Image

44

محمد‌حسن محبی

7

یک نقره جهان 1985

یک برنز جهان 1990

 Active Image

45   فردین معصومی 7

  یک نقره جهان 2009

  یک برنز جهان 2006

 Active Image
45 احسان لشگری 7

مدال برنز المپیک 2012

مدال برنز جهان 2013
45 مسعود اسماعیل پور7


مدال نقره جهان 2014

مدال برنز جهان 2013

45 سید احمد محمدی 7 مدال نقره جهان 2014

مدال برنز جهان 2015

50

حسین ابراهیمیان (ملاقاسمی)

5

یک نقره جهان 1957

 Active Image

50

رمضان خدر

5

یک نقره جهان 1974

 Active Image

50

محمد خادم

5

یک نقره جهان 1962

 Active Image

50

محمدعلی فرخیان

5

یک نقره جهان 1965

 Active Image

50

علی اکبر حیدری

5

یک برنز المپیک 1964

 Active Image

50

محمد‌علی فردین

5

یک نقره جهان 1954

 Active Image

50

نصراله سلطانی‌نژاد

5

یک نقره جهان 1961

 Active Image

50

محمد‌حسین محبی

5

یک نقره جهان 1978

 Active Image

50

امیر توکلیان

5

یک نقره جهان 2001

 Active Image

50

بابک نورزاد

5

یک نقره جهان 2001

 Active Image

50

علی اصغر بذری

5

یک نقره جهان 2006

 Active Image

50

سعید ابراهیمی

5

یک نقره جهان 2007

 Active Image

50 عزت اله اکبری 5 یک نقره جهان 2013

63

ابوالفضل انوری

4

دو برنز جهان 1966، 1969

Active Image

64

حسین تهامی

2

یک برنز جهان 1966

 Active Image

64

حمید توکل

2

یک برنز جهان 1961

Active Image

64

محمدرضا نوایی

2

یک برنز جهان 1973

Active Image

64

محمد بزم‌آور

2

یک برنز جهان 1978

 Active Image

64

محمد رضایی

2

یک برنز جهان 1978

 

64

اویس ملاح

2

یک برنز جهان 1991

 Active Image

64

بهروز یاری

2

یک برنز جهان 1994

 Active Image

64

مجید خدایی

2

یک برنز جهان 2002

 Active Image

64 محمدحسین محمدیان
2 یک برنز جهان 2014

 

64 مصطفی حسین خانی
2
یک برنز جهان 2016
http://iawf.ir/Public/iawf.ir/2/hoseinkhani.JPG
64 پرویز هادی
2
یک برنز  جهان 2018

64 یونس امامی
2
یک برنز جهان 2019

64
بهنام احسان پور
2
یک برنز  جهان 2019

 

 

 

 برترین کشتی گیران فرنگی  کار ایران در مسابقات المپیک و جهانی:

 

 

ردیف

نام

امتیاز

عناوین

تصویر

1

حمید سوریان

80

شش طلای جهان 2005، 2006، 2007، 2009،  2010 و 2014

یک طلای المپیک 2012 لندن

Active Image

2

امید نوروزی

35

یک طلای جهانی 2011 و یک مدال نقره جهان 2014

یک طلای المپیک 2012

3

قاسم رضایی  

34

یک طلای المپیک 2012

یک برنز المپیک ۲۰۱۶

یک نقره جهان 2015

دو برنز جهانی 2007 و 2014

4 سعید عبدولی 19


یک طلای جهان 2011
یک برنز المپیک 2016
یک برنز جهان 2017
یک برنز جهان 2019


5 رحیم علی آبادی
17    
یک نقره المپیک 1972

یک نقره جهان 1969

یک برنز جهان 1973

Active Image

6


حسن رنگرز

12

یک طلای جهان 2001

یک برنز جهان 2002

Active Image

7

امیر علی اکبری

12

یک طلای جهان 2010

یک برنز جهان 2009

http://www.iawf.ir/stories/akhbar/5-7-88/01/DSC_0884.jpg 

8

فیروز علی‌زاده

10

یک طلای جهان 1969

 Active Image

8 طالب نعمت پور 10 یک طلای جهان 2013

10

محمد پذیرایی

5

یک برنز المپیک 1960

 Active Image

10

محمد بنا

5

یک نقره جهان 1983

 Active Image

10

رضا سیم‌خواه

5

یک نقره جهان 1991

 Active Image

10

علی اشکانی

5

یک نقره جهان 2005

 Active Image

14 سامان طهماسبی 4

دو برنز جهان 2006، 2007

Active Image

14

  حبیب‌اله اخلاقی

4

دو برنز جهان 2009

2015http://www.iawf.ir/stories/akhbar/5-7-88/01/DSC_0860.jpg

16 محمدعلی گرایی 4 یک برنز جهان 2017
یک برنز جهان 2019

17

علیرضا قلیج‌خانی

2

یک برنز جهان 1961

 Active Image

17

ایرج خورشید‌فر

2

یک برنز جهان 1966

Active Image

17

مراد‌علی شیرانی

2

یک برنز جهان 1977

 

17   فرشاد علیزاده   2 یک برنز جهان 2009
http://www.iawf.ir/stories/akhbar/6-7-88/f%20(4).jpg
17 بشیر باباجان زاده 2 یک برنز جهان 2011  
17  افشین بیابانگرد   2  یک برنز جهان 2014

17 یوسف قادریان
2
یک برنز جهان 2015

17 حسین نوری
2
یک برنز جهان 2017
17 مهدی علیاری
2
یک برنز جهان 2018
17 علیرضا نجاتی
2 یک برنز جهان 2019

 

©2011 . All Rights Reserved