• با ارسال نامه ای به فدراسیون کشتی

   فدراسیون کشتی روسیه انتخاب علیرضا دبیر را تبریک گفت

   • ۸:۴۲ ۱۳۹۸/۵/۱
   فدراسیون کشتی روسیه در نامه ای انتخاب علیرضا دبیر بعنوان رئیس فدراسیون کشتی ایران را تبریک گفت.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، متن نامه ارسالی به شرح زیر است:

   فدراسیون کشتی روسیه مایل است تا انتخاب شما و شروع بکار شما را در سمت جدید تبریک بگوید. لطفا بهترین آرزوهای ما را برای موفقیت در این جایگاه در جهت دستیابی به بهترین نتایج برای کشتی گیران ایرانی و توسعه کشتی پذیرا باشید.
   روابط بین فدراسیون های ما در طول تاریخ شناخته شده است، روابطی بر اساس همکاری متقابل و روابط دوستانه. ما امیدواریم با ریاست شما این ارتباطات قویتر و دوستانه تر از گذشته باشد.
   ارادتمند شما میخاییل مامیاشویلی رئیس فدراسیون کشتی روسیه


اتوماسیون اداری ژوبین