• از روز 4 تیرماه و برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا

   آخرین مرحله اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان برگزار می شود

   • ۱۰:۴۸ ۱۳۹۸/۴/۲
   آخرین مرحله اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا در قزاقستان، از روز 4 تیرماه تا زمان اعزام به مسابقات، در محل خانه کشتی محمد بنا مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

   45 کیلوگرم: علی عرب (مازندران) احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی)
   48 کیلوگرم: رحمان عموزاد (مازندران)
   51 کیلوگرم: علی قلی زادگان (تهران)
   55 کیلوگرم: مهدی ویسی (مازندران)
   60 کیلوگرم: عرفان الهی (مازندران)
   65 کیلوگرم: امیرحسین متقی (خراسان رضوی)
   71 کیلوگرم: امیرمهدی حسینی (مازندران)
   80 کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور (مازندران)
   92 کیلوگرم: سهیل یوسفی (خراسان رضوی)
   110 کیلوگرم: سالار حبیبی (تهران) امیرحسین شعاعی (تهران)

   سرمربی: امیر توکلیان
   مربیان: مصطفی علیزاده- تقی داداشی- جعفر دلیری- فرامرز بوداغی و یک مربی به معرفی هیأت کشتی استان تهران
   ماساژو: محمود رمضان نیا

   رقابت های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی آسیا روزهای 15 و 16 تیرماه در شهر نورسلطان قزاقستان برگزار می شود.