• با حکم دبیر فدراسیون

   دبیران کمیته های لیگ و انضباطی منصوب شدند

   • ۸:۴۰ ۱۳۹۸/۱/۲۷
   دبیران کمیته های لیگ و انضباطی و حقوقی فدراسیون کشتی منصوب شدند.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، رضا لایق دبیر فدراسیون کشتی در احکامی عبداله فتوحی را بعنوان دبیر کمیته لیگ و محمد حدادی را بعنوان دبیر کمیته انضباطی و حقوقی منصوب کرد.