• پس از برگزاری مسابقات مستقل لیگ کشتی در آلمان

   5 باشگاه با خطر محرومیت مواجه شدند

   • ۱۰:۲۰ ۱۳۹۷/۹/۱۱
   5 باشگاه کشتی آلمان با خطر محرومیت از مسابقات مواجه شدند.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، پنج باشگاه کشتی آلمان پس از جدا شدن از بوندس لیگا (لیگ کشتی آلمان) مسابقات مستقلی را با عنوان "DLR" را راه اندازی کردند که در آن کشتی گیران روس نیز به میدان رفتند.

   پس از این ماجرا فدراسیون کشتی آلمان و اتحادیه جهانی کشتی با غیر قانونی خواند این مسابقات تهدید به محرومیت این باشگاه ها از مسابقات و همچنین درنظر گرفتن جریمه برای کشتی گیران آن کرده اند.

   طبق قوانین، برگزاری لیگ کشتی و حضور کشتی گیران خارجی منوط به موافقت فدراسیون ملی مربوطه و اتحادیه جهانی کشتی می باشد.