• رقابت های کشتی آزاد و فرنگی چهاردهمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان- شیراز

   تیم های پیام نور خوزستان و علمی کاربردی مازندران قهرمان شدند
   نفرات و تیم های برتر مشخص شدند

   • ۱۱:۱ ۱۳۹۷/۵/۲۰

   مسابقات کشتی آزاد و فرنگی چهاردهمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور روزهای 16 تا 18 مردادماه در خانه کشتی امید نوروزی شهر شیراز برگزار شد.

   اسامی نفرات و تیم های برتر این مسابقات به شرح زیر است:   کشتی فرنگی:

   مقام پنجم

   مقام سوم

   مقام دوم

   مقام اول

   اوزان

   مجید بحرینی

   علیرضا میرزاپور

   بنامین رضاخانی

   هادی تختایی

   اشکان لشنی

   مسلم نادری خادم

   55

   کیلوگرم

   فنی حرفه ای مازندران

   محقق اردبیلی

   دانشگاه جیرفت

   پیام نور خوزستان

   علمی کاربردی لرستان

   آموزش عالی گلبهار

   محمدحسین فقیهی

   دانیال نوبخت

   علی عبدالملکی

   سعید تختایی

   محمد پیامنی

   پوریا کرمی

   60

   کیلوگرم

   دانشگاه شیراز

   نوشیروانی بابل

   بوعلی همدان

   دانشگاه اسفراین

   علمی کاربردی لرستان

   فنی حرفه ای مازندران

   مهدی خورشیدی

   امیرحسین جعفریان

   محمدحسین رحیمی

   علی محمدی

   مهدی نوربخش

   میلا د تیموری

   63

   کیلوگرم

   چمران اهواز

   دانشگاه شهرکرد

   صنعتی شیراز

   شمال آمل

   فنی حرفه ای مازندران

   علمی کاربردی لرستان

   بهرام جمال پور

   امیرحسین هاشمی

   ابوذر رئیسی

   محمد ثابت مقدم

   عباس مقدسی

   پیام رحیمی

   67

   کیلوگرم

   علمی کاربردی لرستان

   دانشگاه تبریز

   پیام نور خوزستان

   آموزش عالی گلبهار

   فردوسی مشهد

   کردستان

   محمدمهدی شواخی ریزی

   اسماعیل عزیزی

   امیرحسین سلیمیان

   امیرحسین توکلیان

   امیرمحمد حسینی

   عزیزاله علیزاده

   72

   کیلوگرم

   علم و صنعت

   چمران اهواز

   علامه طباطبایی

   دانشگاه سمنان

   پیام نور خوزستان

   فنی حرفه ای مازندران

   مصطفی دهقانی

   میعاد اسدی

   ستار شکوه بچاقچی

   بهمن صاحبکاری

   رضا فولادوند

   روح اله حسینی

   77

   کیلوگرم

   دانشگاه بابلسر

   بوعلی همدان

   دانشگاه جیرفت

   صنعتی شاهرود

   علمی کاربردی لرستان

   دانشگاه تهران

   کامبیز فعله گری

   یاسر الماسی

   عباس مهدیزاده

   صاحب دریایی

   هادی علیزاده پورنیا

   رسول گرمسیری

   82

   کیلوگرم

   رازی کرمانشاه

   علم و فن آوری

   کاشان

   دانشگاه شمال آمل

   دانشگاه تهران

   چمران اهواز

   شهریار کیهانی

   علی طالبی

   محسن شاهی

   مهدی ضرغامی

   رضا فلاحتی

   حمید گلستانی

   87

   کیلوگرم

   بوعلی همدان

   دانشگاه لرستان

   دانشگاه تهران

   دانشگاه شیراز

   پیام نور خوزستان

   فردوسی مشهد

   حمیدرضا رئیسی

   سیدجواد جعاوله

   یزدان حسن پور

   کامبیز مرادی

   امیر موتاب

   حسن عزیزی

   97

   کیلوگرم

   دانشگاه شاهرود(6)

   پیام نور خوزستان

   آموزش عالی گلبهار

   دانشگاه خوارزمی

   محقق اردبیلی

   رازی کرمانشاه

   مسعود مرادی

   محمدرضا پاریاب

   سیدسجاد میرزاده گودرزی

   روح اله حق شناس

   مرتضی لسانی

   پارسا نظری

   130

   کیلوگرم

   چمران اهواز

   دانشگاه یزد

   طبری بابل

   دانشگاه بابلسر

   دانشگاه تهران

   پیام نور خوزستان

   ششم

   پنجم

   چهارم

   سوم

   دوم

   اول

   مقام تیمی

   چمران اهواز

   آموزش عالی گلبهار

   دانشگاه تهران

   فنی حرفه ای مازندران

   علمی کاربردی لرستان

   پیام نور خوزستان

   55

   69

   88

   88

   109

   115

   کشتی آزاد:

   مقام پنجم

   مقام سوم

   مقام دوم

   مقام اول

   اوزان

   معین عسگری

   حامد شمالی

   محمدحسین حیدریه

   علی شیردل

   امیر هراتی

   علیرضا نمازی

   57

   کیلوگرم

   نوشیروانی بابل

   دانشگاه ایلام

   دانشگاه شاهرود

   فرهنگیان مازندران

   آموزش عالی گلبهار

   فنی حرفه ای مازندران

   معراج بهرام زاده

   عباس سلجوقی

   احمدرضا داداشی

   حمیدرضا قوچی

   حسین حقیقی

   علی حاج آقانیا

   61

   کیلوگرم

   علوم دریایی چابهار

   فردوسی مشهد

   پیام نور تهران

   آموزش عالی گلبهار

   غیاث الدین قزوین

   علمی کاربردی مازندران

   حسین ذبیح زاده

   علیرضا کاظمی

   محمدرضا فرمانی

   عارف حبیبی

   مهران بابایی

   محسن فهیمی فر

   65

   کیلوگرم

   دانشگاه بابلسر

   رجاء قزوین

   علم و صنعت

   دانشگاه ارومیه

   دانشگاه بیرجند

   دانشگاه شیراز

   مجتبی نیک چهره

   علی جان محمدی

   علی یدالهی

   علیرضا یزدانی

   علی درویش رباطی

   محمد گله دار

   70

   کیلوگرم

   شمال آمل

   دانشگاه سمنان

   دانشگاه گیلان

   دانشگاه بابلسر

   فنی حرفه ای مازندران

   دانشگاه لرستان

   حسین مرادی

   میثم زنگنه

   امیرحسین آرانی نژاد

   وحید کردلو

   سینا مهدوی

   مهرشاد اکبری

   74

   کیلوگرم

   رازی کرمانشاه

   دانشگاه تهران

   دانشگاه بابلسر

   تربیت مدرس

   فردوسی مشهد

   علمی کاربردی مازندران

   کریم حسن زاده

   علی بابایی بازیاری

   علی وطنی

   حسین همتیان

   میلاد بهرامی

   هاشم نوذری کیا

   79

   کیلوگرم

   دانشگاه تبریز

   فنی حرفه ای مازندران

   علمی کاربردی مازندران

   آیت اله بروجردی

   دانشگاه تهران

   بوعلی همدان

   محسن رضایی

   بهنام خوشنودی

   علی اکبری ملادهی

   احسان یاری

   علی نظری نسب

   سجاد حبیبی

   86

   کیلوگرم

   فرهنگیان مازندران

   محقق اردبیلی

   فنی حرفه ای مازندران

   رازی کرمانشاه

   فردوسی مشهد

   دانشگاه تهران

   مصطفی ابوالقاسم تبارگنجی

   امیرمحمد اخوان

   ارسلان تاتاری

   علی نقدی

   احمد عبدلی

   مهدی هدایتی

   92

   کیلوگرم

   شهید بهشتی

   علامه محدث نوری

   فردوسی مشهد

   هنر اصفهان

   قم

   علمی کاربردی مازندران

   محمد بادپیما

   محمدحسین سلطان زاده

   پژمان فضل اله تبار

   محمدحسین قهرمانی

   مسعود خواجه صالحانی

   اسماعیل نجانیان

   97

   کیلوگرم

   دانشگاه شاهرود

   مهندسی قوچان

   علمی کاربردی مازندران

   تربیت مدرس

   پیام نور تهران

   آموزش عالی گلبهار

   آریا مدق (6)

   علی نهاوندی

   علی کریمی

   محمد شکرالهی

   کاوه خنجری

   اکبر صفرپور

   125

   کیلوگرم

   محقق اردبیلی

   دانشگاه تهران

   علم و فرهنگ

   دانشگاه شهرکرد

   دانشگاه اراک

   علمی کاربردی مازندران

   ششم

   پنجم

   چهارم

   سوم

   دوم

   اول

   مقام تیمی

   دانشگاه بابلسر

   دانشگاه تهران

   فردوسی مشهد

   فنی حرفه ای مازندران

   آموزش عالی گلبهار

   علمی کاربردی مازندران

   44

   65

   67

   70

   72

   130