• به میزبانی استان های تهران، کردستان و همدان

   کارگاه تکمیلی دوره مربیگری کشتی آزاد و فرنگی برگزار می شود

   • ۹:۳۶ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
   کارگاه تکمیلی دوره مربیگری کشتی آزاد و فرنگی در استان ها تهران، کردستان و همدان برگزار می شود.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، برنامه برگزاری این کارگاه ها و اسامی مدرسان این کلاس ها به شرح زیر است:

   1- کارگاه تکمیلی فنی دوره مربیگری کشتی آزاد استان تهران روزهای 22 تا 25 اسفندماه با مدرسی ابراهیم مهربان.

   2- کارگاه تکمیلی فنی دوره مربیگری کشتی فرنگی استان های تهران، البرز و قم به میزبانی استان تهران روزهای 24 تا 25 اسفندماه با مدرسی حسام الدین جعفری.

   3- کارگاه تکمیلی فنی دوره مربیگری کشتی فرنگی استان های کردستان، لرستان، کرمانشاه، همدان و مرکزی به میزبانی استان کردستان روزهای 24 تا 25 اسفندماه با مدرسی جمشید خیرآبادی.

   4- کارگاه تکمیلی مربیان کشتی آزاد استان های همدان، کردستان، کرمانشاه، قزوین، ایلام، لرستان، زنجان به میزبانی استان همدان روزهای 24 و 25 اسفندماه با مدرسی مسعود مصطفی جوکار.