• از روز 17 اسفندماه و در تهران

   اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان برگزار می شود

   • ۱۳:۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
   اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان روزهای 17 تا 27 اسفندماه در خانه کشتی حمید سوریان تهران برگزار می شود.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
   55 کیلوگرم: پویا ناصرپور - پویا دادمرز (خوزستان) امیر علیایی اردی (اردبیل)
   60 کیلوگرم: علیرضا نجاتی (قم) مهدی محسن نژاد (خوزستان)
   63 کیلوگرم: بهرام معروف خانی (اردبیل) محمد جواد رضایی (قم)
   67 کیلوگرم: سجاد ایمان طلب (مازندران) محمدرضا مختاری (فارس)
   72 کیلوگرم: امین کاویانی نژاد (خوزستان) محمدرضا رستمی (فارس) اشکان سعادتی فر (تهران)
   77 کیلوگرم: شایان عفیفی (آذربایجان شرقی) سید محمد چوبچیان (گیلان)
   82 کیلوگرم: حسین فروزنده - علی موسی زاده (تهران)
   87 کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران) حسن فروزنده (تهران)
   97 کیلوگرم: وحید دادخواه (خراسان رضوی) حمیدرضا بادکان (تهران) احسان اسماعیل پور (کرمان)
   130 کیلوگرم: امین میرزازاده (خوزستان) نویداله قلی نوه سی (آذربایجان شرقی)

   سرمربی: حمید باوفا
   مربیان منتخب سرمربی با استناد به بند یک بخش (و) نظام نامه فنی کشتی کشور انتخاب مربیان تیم ملی: حسن حسین زاده-روح اله دل انگیز - یک مربی به معرفی استان های تهران، خوزستان و خراسان رضوی
   ماساژور: محمدرضا صادقی
   سرپرست: مهدی شربیانی