• از روز 16 اسفند ماه و در خانه کشتی عبداله موحد

   اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برگزار می شود

   • ۱۲:۵۸ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
   اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان روزهای 16 تا 26 اسفندماه در خانه کشتی عبداله موحد تهران برگزار می شود.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

   55 کیلوگرم: رضا خدری (البرز) مسلم نادری خادم (خراسان رضوی)
   60 کیلوگرم: مهرداد مردانی (خوزستان) شیرزاد بهشتی طلا (تهران)
   63 کیلوگرم: کرامت عبدولی (خوزستان) میثم دلخانی (فارس) محسن حاجی پور (مازندران)
   67 کیلوگرم: محمد الیاسی (خوزستان) مهدی زیدوند (البرز)
   72 کیلوگرم: مجید خلیلی (قزوین) فرشاد بلفکه (لرستان)
   77 کیلوگرم: محمدعلی گرایی (فارس) هادی علیزاده پورنیا (قم)
   82 کیلوگرم: پژمان پشتام (تهران) کیوان رضایی (فارس) عباس مهدی زاده (اصفهان)
   87 کیلوگرم: حسین نوری (البرز) مهدی فلاح (تهران)
   97 کیلوگرم: سید مصطفی صالحی زاده (خوزستان) علی اکبر حیدری (قم)
   130 کیلوگرم: بهنام مهدی زاده (تهران) پارسا نظری (خوزستان) سروش رنجبر (همدان)

   سرمربی: علی اشکانی
   مربی: محمدعلی چمیانی، رسول جزینی، داود گیل نیرنگ و یک مربی به معرفی هیأت کشتی استان خوزستان
   سرپرست: سید موسی طباطبایی
   مدیر فنی: احد پازاج