• از سوی شورای کشتی آسیا

   کارگاه های آموزشی علمی، پزشکی و ضد دوپینگ در سال 2018 برگزار می شود

   • ۱۰:۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
   شورای کشتی آسیا کارگاه های آموزشی علمی، پزشکی و پیشگیری و ضد دوپینگ را در سال 2018 برگزار می کند.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، طرح این کارگاه ها از سوی هیرویاکی تسوکاماتو مدیریت آموزشی شورای کشتی آسیا ارائه شده است و نمایندگان فدراسیون های ملی ملزم هستند تا در این کارگاه ها حضور یابند.

   بر اساس طرح پیشنهادی، این کارگاه ها در سه مسابقه قاره ای کشتی آسیا در سال 2018 برگزار می شود و مربیان و پزشکان تیم ها در آن شرکت خواهند کرد.