• مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور بلاروس برگزار شد

   قهرمانی پنج کشتی گیر روسی الاصل
   نفرات برتر مشخص شدند

   • ۹:۲۲ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
   مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور بلاروس با قهرمانی پنج کشتی گیر روسی الاصل به پایان رسید.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های کشتی آزاد قهرمانی کشور بلاروس روزهای 22 و 23 دی ماه برگزار شد و در این رقابت ها پنج کشتی گیر  روسی الاصل بعنوان قهرمانی رسیدند.

   ابراهیم سعیداف، علی شعبان اف، عظمت نوریکایف، اسداله لاچینوف و رسول تیخایف کشتی گیران روسی الاصل بودند که در این رقابت ها عنوان قهرمانی را بدست آوردند.

   57 کیلوگرم: ولادیسلاو آندریف
   61 کیلوگرم: نیورگان اسکریابین
   65 کیلوگرم: اسداله لاچینوف
   70 کیلوگرم: عظمت نوریکایف
   74 کیلوگرم: آندری کارپاس
   79 کیلوگرم: علی شعبان اف
   86 کیلوگرم: رسول تیخایف
   97 کیلوگرم: الکساندر گوشتین
   130 کیلوگرم: ابراهیم سعیداف