• روز 26 مردادماه و در خانه کشتی شماره 2 تهران

   مسابقه انتخابی وزن 97 کیلوگرم برای حضور در رقابت های داخل سالن آسیا برگزار می شود

   • ۲۲:۳۱ ۱۳۹۶/۵/۲۱
   مسابقه انتخابی وزن ٩٧ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان برای تعیین کشتی گیر منتخب اعزامی به رقابت های ایندورگیم ترکمنستان، روز پنج شنبه ٢٦ مردادماه در خانه کشتی شماره ٢ مجموعه ورزشی آزادی تهران و همزمان با رقابت های انتخابی تیم ملی گراپلینگ آقایان برگزار می شود.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، برنامه و شرایط این مسابقه به شرح زیر است:

   1- کشتی گیران: حسن رحیمی (تهران) مجتبی گلیج (مازندران)
   2- مربیان: هر استان می باید نهایتا تا تاریخ ٢٣ مرداد ماه نسبت به معرفی یک مربی (بومی و ساکن در استان ذیربط) برای هر کشتی گیر اقدام نماید.

   برنامه مسابقات:

   1- وزن کشی ساعت 18 تا 18:30 روز چهارشنبه ٢٥ مرداد ماه با دو کیلوگرم ارفاق وزن
   مسابقات: ساعت ١٠ روز پنج شنبه ٢٦ مرداد ماه

   شرایط: دو کشتی گیر حداکثر سه بار با یکدیگر رقابت ها خواهند داشت و کشتی گیری که موفق به کسب دو پیروزی از سه مسابقه یاد شده شود، نفر برتر رقابت انتخابی خواهد بود.