• برنامه رقابت‌های جهانی کشتی ۲۰۱۷ پاریس اعلام شد

   30 و 31 مرداد رقابت های کشتی فرنگی
   3 و 4 شهریورماه رقابت های کشتی آزاد

   • ۹:۲۰ ۱۳۹۶/۵/۲۱
   رقابت های کشتی بزرگسالان قهرمانی جهان روزهای 29 تا 31 مردادماه در کشتی فرنگی و 2 تا 4 شهریور در کشتی آزاد برگزار می شود.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی ، برنامه این رقابت ها به وقت ایران به شرح زیر است:

   یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
   19:45 تا 20:15 وزن کشی اوزان 71 ، 75 ، 85 ، 98 کشتی فرنگی

   دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
   12:30 تا 19:30 مسابقات مقدماتی اوزان
   71 ، 75 ، 85 ، 98 کشتی فرنگی
   19:45 تا 20:15 وزن کشی اوزان 59 ، 66 ، 80 ، 130 کشتی فرنگی
   21:30 تا 24 مسابقات فینال و رده بندی  اوزان 71 ، 75 ، 85 ،  98 کیلوگرم کشتی فرنگی

   سه شنبه ۳۱ مردادماه
   12:30 تا 19:30 مسابقات مقدماتی اوزان 59 ، 66 ، 80 ، 130 کیلوگرم کشتی فرنگی
   21:30 تا 24 مسابقات فینال و رده بندی کشتی فرنگی

   پنجشنبه ۲ شهریور
   19:45 تا 20:15 وزن کشی اوزان 57 ، 61 ، 86 ، 125 کشتی آزاد

   جمعه ۳ شهریور
   12:30 تا 18:30 مسابقات مقدماتی اوزان 57 ، 61 ، 86 ، 125 کشتی آزاد
   19:45 تا 20:15 وزن کشی اوزان 65 ، 70 ، 74 ، 97 کشتی آزاد
   21:30 تا 24 مسابقات فینال و رده بندی ۴ وزن 57 ، 61 ، 86 ، 125 کشتی آزاد


   شنبه ۴ شهریور
   12:30 تا 18:30 مسابقات مقدماتی اوزان 65 ، 70 ، 74 ، 97 کشتی آزاد
   21:30 تا 24 مسابقات فینال و رده بندی اوزان 65 ، 70 ، 74 ، 97 کشتی آزاد